Gratis webinar

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website bij een van onze vacatures of inschrijfformulieren. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij je benaderen of je interesse hebt om opgenomen te worden in ons bestand conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij jouw gegevens anonimiseren om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met Neo-Mundo.

Voor overige relaties:
Je hebt recht op inzage en wijziging van de – over jou – geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met Neo-Mundo.

Beveiliging:
Neo-Mundo doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Mailchimp (Nieuwsbrief)

MailChimp is een emailmarketingprovider, beheerd door MailChimp Inc. MailChimp houdt een database bij van mailadressen. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Neo-Mundo word je toegevoegd aan de database van MailChimp. De email-beheer en verzendservice van MailChimp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten. Je mailadres wordt alleen door onszelf gebruikt. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven door op de unsubscribe-link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Neo-Mundo, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@neo-mundo.nl.

Portretrecht

Tijdens dit webinar kan het zijn dat er een opname gemaakt wordt. Wij willen u wijzen op uw portretrecht. Indien u niet in beeld wilt komen, dan kunt u zich melden bij de hosts van het webinar voor het webinar begint.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door de deelnemers

  • Deelnemers kunnen ten allen tijde en op elk moment hun inschrijving schriftelijk annuleren door te mailen naar info@neo-mundo.nl. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Annulering door de organisatie (Neo-Mundo)

  • In het geval van overmacht worden de verplichtingen van Organisator tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege Organisator (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.
  • Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
  • Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Organisator aanleiding geeft, is Organisator gerechtigd de opleiding, congres, cursus, workshop of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, congressen, cursussen, workshops of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.
Terug naar aanmeldformulier