Integraal Zorgakkoord (IZA)

  • Organisatieadvies
  • 2 september 2023

Integraal Zorgakkoord (IZA) geen hoofdpijndossier met Neo-Mundo aan je zijde

Komende jaren is het dé werkagenda voor de zorg: het IZA, waarin zorgpartijen samenwerken aan de maatschappelijke uitdaging de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, maar ook het verminderen van werkdruk en meer tijd creëren voor de patiënt.

Activiteiten die nogal wat aanpassing en verandering vragen van organisaties. Zo ook voor Dokterszorg Friesland, een regionale huisartsenorganisatie die “onze” Maartje Meijers vroeg als interim projectleider voor het project Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP).

We spraken Maartje over haar opdracht en de vorderingen die zij, samen met de organisatie en alle stakeholders, gemaakt heeft:

‘In januari is het IZA getekend en per 1 april moesten de eerste praktijken al starten. Een uitdagende planning! De eerste stap was het schrijven van een provinciaal MTVP-plan, samen met o.a. de zorgverzekeraar en de Friese Huisartsen Vereniging. Hierin staan alle MTVP-afspraken voor de komende 2 jaar, inclusief mogelijke interventies die praktijken kunnen inzetten en leiden tot meer tijd voor de patiënt én behoud van werkplezier.

Het eerste jaar is opgedeeld in 4 instroommomenten waarin huisartsen een praktijkplan indienen met wat zij de komende 2 jaar doen qua interventies, hoe zij dat inrichten, wat ze verwachten dat dat oplevert, etc. Inmiddels zijn we een paar maanden aan het uitrollen en is ruim de helft van alle Friese huisartspraktijken gestart. Dokterszorg ondersteunt bij het opstellen van die plannen, het organiseren van de interventies en draagt zorg voor het monitoren en evalueren. Bijna 90% van alle Friese huisartsenpraktijken doet mee; een enorm percentage waar we trots op zijn!

Als projectleider wil ik – vanzelfsprekend – onze mijlpalen behalen, maar vooral alle partijen continu betrekken, zodat het echt een gedragen opgave blijft. Bijvoorbeeld door direct bij de start al de praktijken te vragen naar hun ideeën en een avond te organiseren om hier samen over na te denken. Een 2e bijeenkomst (een inspiratiesessie) staat inmiddels gepland.

Die uitwisseling van helpen én inspireren is fijn. Huisartsen hebben veel op hun bordje liggen en je kunt je voorstellen dat de eerste reactie is ‘poeh moeten we wéér wat…’. Onze uitdaging ligt dus vooral bij het bieden van maatwerk en zoeken naar kansen die het IZA en MTVP voor de praktijk biedt. Het moet niet voelen als een “moetje” en vraagt echt om de juiste tone-of-voice, rekening houden met elkaar, eigenaarschap en het ervaren van vrijheid en ruimte om het op hun manier te doen. En dat allemaal met het oog op een toekomstbestendige huisartsenpraktijk.

Waar ik trots op ben is dat we -tot nu toe- alle deadlines hebben behaald, iets wat bij de start haast onmogelijk leek. De uitrol van het MTVP-project duurt 2 jaar, daarna gaat het over naar een structurele financiering. Ik help vooral het eerste jaar met de opzet en uitrol, waarna de organisatie het vervolgens zelf verder oppakt.’