Afgelopen week hebben onze consultants Eva en Joris succesvol de opleiding tot Scrum Master afgerond. 

Scrum is een Agile framework dat kan worden ingezet om in teamverband kortcyclisch en op een effectieve, flexibele manier ‘producten’ te maken. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelforganiserend team. Samen pakt het team een project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, organiseren en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum er vanuit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is. De Scrum Master zorgt ervoor dat een scrumproject in goede banen geleid wordt. Een Scrum Master faciliteert en zorgt ervoor dat het team niets in de weg staat om goed werk te kunnen verrichten. 

Binnen Neo-Mundo passen we Scrum toe om voor iedereen zichtbaar en stapsgewijs de projecten gericht op onze organisatieontwikkeling op te pakken. Dit framework sluit goed aan bij onze organisatiestijl, waarin wij ook veel principes uit het ‘Semco’ gedachtengoed geadopteerd hebben. Eigenaarschap en beslissingsvermogen dragen wij bijvoorbeeld zoveel mogelijk over aan het team. Net als bij Scrum bepaalt ons team hoe er georganiseerd wordt. 

Hoewel het principe uit de ICT komt, zijn wij van mening dat deze manier van werken ook in de zorg van waarde kan zijn. Het kortcyclische werken beperkt risico’s voor de organisatie en zorgt ervoor dat projecten in voor het team behapbare en overzichtelijke stukjes gedeeld wordt. Daarnaast is het voor stakeholders continu, na iedere sprint, zichtbaar waar aan gewerkt wordt en wat de status van het project is. 

Wil jij ook meer met Scrum doen in jouw organisatie? Joris en Eva staan graag voor je klaar!