Dat zorgmedewerkers een ode verdienen hoeft niemand uit te leggen. Zeker in deze tijd is dit meer dan duidelijk: ze zijn onmisbaar en verrichten fantastisch werk. Toch willen we vandaag niet alleen stilstaan bij de zorgmedewerkers op de vloer, maar ook iedereen achter deze zorgmedewerkers. Alle management-, staf- en directieleden die, elk op hun eigen manier, kampen met vraagstukken verwant aan de huidige pandemie en het veranderende zorglandschap. Ook zij verdienen, samen met de zorgmedewerkers, vandaag een ode.

Coronapandemie

Sinds het begin van de coronapandemie zijn er in de zorg verschillende uitdagingen bij gekomen voor managers, staf- en directieleden. Zo is het verzuim in de zorg de laatste twee jaar verder gestegen, is de krapte op de arbeidsmarkt groter dan ooit en moet tegelijkertijd de zorg zo veel en goed mogelijk doorgaan. Daarnaast zijn er steeds weer nieuwe maatregelen en moet de verbinding met medewerkers in stand gehouden worden. Steeds meer collega’s werken thuis, waardoor nieuwe manieren van samenwerken worden ontdekt en geïmplementeerd binnen zorgorganisaties. Dit vraagt onder andere om creatieve oplossingen op het gebied van de scholingskloof in administratieve computertaken en extra alertheid omtrent de coronarichtlijnen. Er moet momenteel rekening gehouden worden met en gecommuniceerd worden over veel meer verschillende zaken, denk aan bezoekersregelingen, opname stop en het mondkapjes beleid. Onderwerpen die om vindingrijkheid en flexibiliteit vragen.

Veranderingen binnen het zorglandschap

Niet alleen de vraagstukken van dit moment zorgen voor extra werkdruk binnen het hogere segment van de zorg, maar ook de ontwikkelingen in het zorglandschap richting de toekomst dragen hieraan bij. Passende Zorg wordt de norm, zo blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord. Vooruitkijken en samenwerken wordt nóg belangrijker. Er komt een herschikking van het zorglandschap aan waarbij Passende Zorg over de domeinen heen georganiseerd wordt. Ontwikkelingen die veel aanpassingen en vernieuwingen en creativiteit vragen van verschillende lagen binnen zorgorganisaties. Managers, stafleden en bestuurders worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die ze met beide handen moeten aangrijpen om toekomstbestendig te blijven, geen makkelijke opgave.

Onze consultants merken ook dat er veranderingen gaande zijn binnen de zorg. Momenteel zijn een aantal collega’s betrokken bij netwerk- en regio-organisaties, met projecten gericht op samenwerkingen in de wijk, regio en provincie tussen zorgorganisaties uit verschillende domeinen. Zorg om de patiënt heen organiseren is de toekomst, hier moeten we nu naar toe bewegen.

Kortom, we blijven ontwikkelen en vernieuwen. Dat maakt werken als manager, staflid en bestuurder in de zorg zo uitdagend, maar ook niet altijd even makkelijk. Iedereen in de zorg verdient dus vandaag een ode voor al het harde werk dat ze verrichten!