Net als veel andere zorgorganisaties stond voor Aafje in 2021 de PREZO-certificering weer op het programma. In de voorbereiding hierop hebben Stéphanie de Swart en Marion van der Kraan (consultants bij Neo-Mundo) een sturende en ondersteunende rol mogen invullen. Wij spraken Ingrid Dirks, Manager Diensten en Welzijn over deze certificering en de inzet van de Neo-Mundo consultants.

In februari 2021 kwam binnen Aafje de toen aankomende PREZO-certificering ter sprake. In juni van dat jaar stonden de audits gepland en er moest nog veel gebeuren. Ingrid Dirks en haar collega Kim de Bie zaten nog midden in de coronaperikelen: “Wij konden dit niet alleen bij onze teammanagers neerleggen. Zij hebben hier als aanjagers normaal een cruciale rol in, maar hadden door corona ook andere zaken aan hun hoofd.” Dus besloten ze het PREZO-traject extern te laten begeleiden. Zo kwamen zij bij Neo-Mundo terecht en kwamen ze al snel in contact met Marion en Stéphanie.

Marion kon vanuit haar ervaring met projectmatig werken als snel meedenken over hoe dit project het beste aangevlogen kon worden. Zo werd duidelijk dat er een goede Kickstart nodig was om structuur aan te brengen in de hete brei en om de medewerkers in beweging te krijgen. Stéphanie was vooral van waarde in de uitvoering. Zo werden er werkgroepen gemaakt op basis van pijlers en domeinen, waarbij Stéphanie ook vaak aansloot om ondersteuning te bieden. “Marion en Stéphanie hebben ook mini audits gedaan op de afdelingen. Zij namen de rol van auditor aan en toetsten hoe het er op dat moment voor stond. Dit waren heel waardevolle momenten en een handige manier om aandachtspunten op te vangen,” zegt Ingrid hierover.

Werken met werkgroepen

“Het werken in werkgroepen heeft voor ons ook een enorme meerwaarde gehad,” zegt Ingrid enthousiast. “De workload werd op deze manier verdeeld over de organisatie en het werd écht van iedereen. We hebben dit samen gedaan, het leefde bij iedereen en dit kwam ook terug in het PREZO rapport. Medewerkers kregen het vertrouwen van het management, wat de betrokkenheid alleen maar heeft versterkt.” Ook in de toekomst zal Aafje weer gebruik maken van de werkgroepen, maar hebben ze wel een efficiëntieslag gemaakt. “We hebben slimmer gekeken naar de indeling en vooraf nog betere afspraken gemaakt wie wat precies gaat doen. Dit is tot nu toe heel positief ervaren!”

Dit alles resulteerde in een geweldig resultaat: het PREZO Gouden Keurmerk! “Voor dit keurmerk moet je aan veel vereisten voldoen. Er is veel aandacht voor persoonsgerichte benadering. Bij Aafje willen we een vervangend thuis voor mensen verzorgen, met de middelen die er zijn. Eigen regie, inspraak en het goed luisteren naar bewoners vinden ze vanuit PREZO heel belangrijk,” legt Ingrid uit. Dit zijn ook onderwerpen die binnen Aafje hoog op de agenda staan, waardoor dit mooie resultaat behaald kon worden!

Ondersteuning consultants Neo-Mundo

Op de vraag of Ingrid de combinatie ervaren/minder ervaren consultant voor dit soort opdrachten zou aanbevelen zegt ze het volgende: “Ik heb zeker de meerwaarde van deze combinatie ervaren. Het is fijn iemand hands-on te hebben. Stéphanie was vaak op locatie, dus het was fijn om iemand hands-on beschikbaar te hebben. Daarnaast had zij natuurlijk iemand achter haar staan bij wie ze met andere vragen terecht kon.” Stéphanie voegt hier lachend aan toe: “Van Marion heb ik ook nog een les Verpleegkundige termen gehad, deze waren voor mij lang niet allemaal bekend.” Een combinatie die elkaar versterkt dus.

Ook Stéphanie en Marion hebben de samenwerking binnen Aafje als positief ervaren. “De medewerkers binnen Schiehoven zijn enorm open en verwelkomend geweest. Iedereen was bereid mee te kijken en een stap extra te zetten. We voelden van alle kanten dat we dit met zijn allen deden. Daarnaast kregen we het mandaat en de bereidheid om ons werk goed te kunnen doen. Er was al een opzet, zodat wij goed van start konden gaan en daarna kregen wij de vrijheid om met elkaar de gewenste resultaten neer te zetten.”

In april 2022 heeft Aafje een heraudit van een halve dag op de planning staan. Weer een spannend moment, maar door de basis die vorig jaar gelegd is, zijn ze nu snel uit de startblokken en weet iedereen wat hij moet doen. Wij wensen ze veel succes, maar weten zeker dat het ook dit keer tot een mooi resultaat zal leiden.