Het is, logischerwijs, nogal een hot topic binnen de zorg: veiligheid en gezondheid. Zorg die steeds veiliger, doeltreffender, doelmatiger en cliëntgerichter moet worden, roept vraagstukken op waar onze consultants regelmatig mee te maken krijgen. Want, hoe waarborg je de veiligheid en hoe blijf je deze continu verbeteren? En hoe toon je aan dat jullie kwaliteit geen “gevalletje toeval” is? Eén van de manieren voor zorgorganisaties om aan te tonen dat zij goede én veilige zorg leveren, is het behalen van officiële keurmerken, zoals het keurmerk van Qualicor Europe voor ziekenhuizen. Meerdere collega’s binnen Neo-Mundo hebben ziekenhuizen mogen ondersteunen en begeleiden in het succesvol behalen van dit kwaliteitskeurmerk.

Onze adviseurs, Sarina de Jong en Eva de Groot, werkten achtereenvolgend met het team Kwaliteit & Veiligheid van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, om deze certificering te behalen in 2021 en 2023. Onze collega Sa-y-na Milliard deed dit in het verleden voor het Tergooi Ziekenhuis. Het resultaat? Beide ziekenhuizen zijn met vlag en wimpel geslaagd! Voor alle drie de consultants was het een mooi proces om te mogen ervaren.

Sa-y-na over haar tijd bij het Tergooi:
“Tijdens de overbruggingsaudit hebben de auditoren ervaren dat er een goede sfeer heerst in het ziekenhuis en elke dag opnieuw wordt gewerkt om nóg een beetje beter te worden. In het Tergooi MC gelooft men dat kwaliteit en veiligheid ontstaan in de ontmoeting. Dat betekent: aangeven wat voor jou belangrijk is en goed luisteren naar wat voor de ander belangrijk is. Op deze manier creëren de collega’s een gelijkwaardige samenwerking waarin iedereen vanuit zijn eigen professionaliteit en persoonlijkheid dingen in kan brengen. Het betekent ook dat iedere collega elke dag bezig is met het onderwerp en dat dit dus niet alleen iets is van de afdeling kwaliteit en veiligheid.”

Eva en Sarina over hun succesvolle audit:
“Werken met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis was een bijzonder waardevolle en leerzame periode waarin we hebben mogen werken met de insteek van “waarderend auditen”. Een manier van auditen waarbij voorbij het standaard plaatje wordt gekeken. In plaats van te focussen op wat er allemaal misgaat en hoe dat opgelost moet worden, ligt het zwaartepunt op de bedoeling van waaruit de zorg geleverd wordt. Een werkwijze die heel passend is voor onze “Neo-Mundo mindset” om de dingen nét even anders en buiten de gebaande paden aan te pakken. Waar een standaard audit vaak meer als een ‘moetje’ wordt gezien, gaat het bij waarderend auditen om wat er wél goed gaat en welke initiatieven er zijn om bepaalde problemen te voorkomen. Het was fantastisch om te zien hoe het team deze aanpak omarmde en hoeveel positieve reacties we ontvingen. We zijn enorm trots op het resultaat dat we samen hebben behaald!”

Bij Neo-Mundo zijn we super trots dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan een kwalitatief goed en veilig zorgsysteem, waarbij we ook continu de samenwerking met de verschillende afdelingen en teams versterken én verbinden. Zo helpen we organisaties niet alleen een veiligheids-superster te worden, maar tillen we samen de hele organisatie naar een hoger niveau.

Heeft jouw organisatie op dit moment een vraagstuk op het snijvlak van kwaliteit en veilige zorg? Behoefte aan een ervaren adviseur Kwaliteit & Veiligheid? Of werken jullie binnenkort toe naar het behalen van bijvoorbeeld een Qualicor accreditatie? Bij Neo-Mundo hebben we deze expertise in huis en staan we voor je klaar om binnen no-time de meest geschikte collega voor deze sleutelpositie aan jullie voor te stellen!