Neo-Mundo

Ingevuld | Hoofdbehandelaar GGZ (voor doelgroep met multi-problematiek , 24/40 uur) – Omgeving Rotterdam (24-40 uur)

Introductie

Voor een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg zijn wij ter vervanging en ter versterking op zoek naar een Hoofdbehandelaar voor de doelgroep van mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek, dikwijls bovendien met een verstandelijke beperking. Stichting Mozaïk zoekt de moeilijkste cliënten op – dat is eigen aan haar missie. Zij zoeken nu ter vervanging en ter versterking ook de daarbij behorende Hoofdbehandelaar.
Zie jij een uitdaging in complexe doelgroepen, dikwijls in combinatie met problemen met hun omgeving (overlast, veiligheid, criminaliteit). Heb je ervaring in het omgaan met een attitude die herstel in de weg kan zitten (zorgmijding, alle problemen aan de omgeving wijten, nergens aan mee willen werken; vaak ook agressie, in elk geval verbaal). Heb je ervaring als behandelaar met de omgang met mensen met een beneden gemiddeld IQ en/of een verstandelijke beperking? Kan jij als hoofdbehandelaar gaan staan voor de behandeling van een doelgroep die meestal al jaren bij diverse zorginstellingen bekend zijn geweest en meerdere malen zorg en behandeling aldaar gestopt is? Kan jij gaan staan voor deze doelgroep?

Organisatie

Stichting Mozaïk (Rotterdam en omgeving) biedt behandeling aan de doelgroep van mensen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek, dikwijls bovendien met een verstandelijke beperking. Zij hanteren een integrale aanpak van deze multiproblematiek: ambulante psychiatrische behandeling en sociaal-maatschappelijke hulpverlening. Hiertoe werkt Stichting Mozaïk samen met een groot aantal ketenpartners in de zorg en het maatschappelijke werkveld. Er is nog een collega hoofdbehandelaar / psychiater in dienst. Verder ca. 35 medebehandelaars: GZ-psychologen, basispsychologen, SPV’s, SPH’s, verpleegkundigen, MWD’s.

Functie

• Ziet toe op de uitvoering van taken van medebehandelaars
• Is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt
• Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht
• Stelt in overleg met de patiënt het behandelplan – gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform) – vast
• Weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn
• Ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. Medebehandelaars hebben een eigen verantwoordelijkheid in de adequate dossiervoering
• Laat zich informeren door medebehandelaars en andere bij de behandeling betrokken professionals, zo tijdig en voldoende als noodzakelijk is voor een verantwoorde behandeling van de patiënt/cliënt. De hoofdbehandelaar toetst of de activiteiten van de anderen bijdragen aan de behandeling van de patiënt/cliënt en passen binnen het door de hoofdbehandelaar vastgestelde behandelplan
• De hoofdbehandelaar en medebehandelaars treffen elkaar in persoonlijk contact en in teamverband met de daartoe noodzakelijke frequentie (ook telefonisch en via beeldbellen), op geleide van de problematiek/vraagstelling van de patiënt
• De hoofdbehandelaar draagt zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en diens naasten (indien van toepassing en indien toestemming hiervoor is verkregen) over het beloop van de behandeling in relatie tot het behandelplan
• De hoofdbehandelaar heeft inzicht in de voortgang van de behandeling, hij evalueert met de patiënt en stelt indien nodig het behandelplan bij. De hoofdbehandelaar toetst tussentijds en aan het eind van de behandeling of en in welke mate de concreet omschreven behandeldoelen zijn bereikt. De hoofdbehandelaar autoriseert de beëindiging van de behandeling conform de DBC-spelregels.

Hoofdbehandelaars nemen deel aan de behandelplanbesprekingen van hun patiënten. In deze bespreking leggen de medebehandelaars hun behandelplannen voor. De inhoud en vorderingen van de plannen worden gezamenlijk besproken en door de hoofdbehandelaar getoetst.

Functie eisen

Als hoofdbehandelaars van Mozaïk komen in aanmerking
• psychiaters
• klinisch psychologen
• klinisch neuropsychologen
• psychotherapeuten
• specialisten ouderengeneeskunde
• verslavingsartsen
• klinisch geriaters
• verpleegkundig specialisten GGZ
• GZ-psychologen

met een voor de doelgroep bewezen succesvolle beroepservaring en ambitie of doel om de rol als hoofdbehandelaar op zich te nemen.

Aanbod

Stichting Mozaïk biedt een inspirerende en uitdagende opdracht tot het einde van het jaar in een organisatie met ervaren mensen in de GGZ-sector. Een opdracht waar je als hoofdbehandelaar de mogelijkheid krijgt om samen met het team uit te blinken en bij te dragen aan de zorg en behandeling voor een complexe doelgroep en voor de verdere ontwikkeling van Stichting Mozaïek.
Ben je geïnteresseerd en per direct of spoedig beschikbaar stuur dan je cv, een kort begeleidend schrijven en een tariefindicatie zo spoedig mogelijk naar info@neo-mundo.nl of reageer via de ‘solliciteer’-button rechtsonder. Zowel ZZP’ers als kandidaten die opteren voor een vorm van dienstverband kunnen reageren.
Bij een mogelijk vervolg zal afhankelijk van achtergrond en ervaring een passende marktconforme salariëring conform GGZ-arbeidsvoorwaardenreglement worden afgesproken.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mijke Eggink, consultant Neo-Mundo, op 010-7600985.

Sollicitatie

Solliciteren kan door vóór 15 september 2014 een brief met cv te mailen naar info@neo-mundo.nl of via de website www.neo-mundo.nl.

Solliciteren