Neo-Mundo

Ingevuld | Interim Manager Doelbesteding – Amsterdam

Introductie

Neo-Mundo zoekt voor het KWF een moderne en resultaatgerichte organisatie-ontwikkelaar, die de aansluiting weet te vinden tussen de uitdagingen in de strijd tegen kanker en de uitdagingen waar de organisatie voor staat.
KWF staat voor een organisatie-ontwikkeling waarbij de slag naar een ‘end-to-end’-benadering bij organiseren wordt gemaakt in plaats van de huidige, meer traditionele, functionele benadering. De transitie betekent dat er op de kritische leidinggevende functies nieuwe en aangepaste functies en bijbehorende eisen zijn ontstaan en afdelingen worden samengevoegd.

Leidinggevenden hebben hernieuwd ‘gesolliciteerd’ op de vernieuwde en/of nieuwe functies. De Interim-manager Doelbesteding zal in eerste instantie de afdeling Doelbesteding vorm en inhoud gaan geven. Dit samen met de nieuw benoemde teamleiders en uiteraard de betrokken medewerkers. Ondertussen wordt gezocht naar de vaste opvolger.

Organisatie

De manager ressorteert hiërarchisch onder de Algemeen Directeur en geeft indirect leiding aan circa 60 medewerkers en direct aan 4 (recent benoemde en nog te benoemen) teamleiders van de teams preventie, begeleiding, behandeling en subsidieverwerking. De manager maakt deel uit van het collegiale managementteam.

Doelbesteding draagt – op basis van noodzaak en externe omgeving – zorg voor de inzet van middelen zoals (inter)nationaal onderzoek, voorlichting, preventie, patiëntondersteuning, subsidieverstrekkingen en KWF studies teneinde de missie en het doel van KWF Kankerbestrijding te verwezenlijken in samenwerking met de andere bedrijfsonderdelen.

Functie

• Geeft richting en sturing aan medewerkers en werkzaamheden van de nieuw samen te stellen afdeling; past stijl van coachen en leidinggeven aan de ander en de situatie aan zodat de nieuwe afdeling zich optimaal kan vormen en ontwikkelen, voert het personeelsbeleid, inclusief de doelstellings- en beoordelingscyclus, uit.
• Richt voor de nieuwe afdeling de werkprocessen en procedures zodanig in dat de werkzaamheden optimaal verricht kunnen worden en de eind-tot-eind processen geborgd zijn.
• Maakt een begin met het opstellen van de strategische kaart (inclusief KPI’s), het jaarplan en de begroting en bepaalt speerpunten; geeft na akkoord in MT sturing aan de realisatie en vertaalt de afdelingsjaarplannen naar doelen voor de individuele medewerkers.
• Geeft sturing aan de selectie, bekostiging en monitoring van hoogwaardig wetenschappelijk (vervolg)onderzoek, preventieactiviteiten en patiëntondersteuning op het gebied van kanker, in lijn met de missie en doelstellingen van de organisatie.
• Representeert desgewenst KWF Kankerbestrijding op het eigen aandachtsgebied bij congressen, in de pers/media, bij evenementen, etc..
• Ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van strategie en beleid op het gebied van informatievergaring en voorlichting (kennisontwikkeling en kennisdeling) voor alle fasen in het ziekteproces. Zorgt hierbij voor het verkrijgen en uitdragen van ziektegerelateerde kennis als kennisautoriteit aan de maatschappij.
• Stimuleert en ziet toe op de vertaling van kennis in concrete acties en mogelijkheden van toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.
• Ziet toe op het opstellen van plannen (bijv. speerpunten) tot het inzetten van ondersteuning (geld, kennis, samenwerking, bemiddeling) om anderen (indirect) in staat te stellen de doelgroep te ondersteunen.

Functie eisen

Je bent een ervaren interim-manager met aantoonbare ervaring in soortgelijke organisaties en met transities naar meer resultaatgericht- en projectmatig werken. In het samenvoegen en herinrichten van organisatie-eenheden ben jij bewezen succesvol. Ook ben je bekend met de relevante domeinen waar de organisatie en de Doelbesteding zich in begeven. Je hebt een helicopterview en hebt vooral een voortvarende uitvoering. Je weet dienstverlening te professionaliseren en daar waar mogelijk nog meer resultaatgericht op te zetten. Je brengt rust, straalt vertrouwen en gezag uit, maar bent niet autoritair. Je staat stevig in je schoenen, inspireert en communiceert helder en open. Jouw authentieke relativerende persoonlijkheid maakt je toegankelijk en goed benaderbaar. Je bent verder samenwerkingsgericht en ambitieus met een tikkeltje lef. Je hebt daarbij een sterk klant- en medewerkergerichte houding. Daarnaast heb je een uitstekende sociale antenne, ben je strategisch, projectmatig en beschik je over een hands-on mentaliteit. Je hebt een goede balans tussen denken en doen, kunt mensen motiveren en enthousiasmeren.

Aanbod

Uitdagende opdracht binnen toonaangevende en zich constant ontwikkelende organisatie. Inzet 4 dagen per week voor een periode van 4- 6 maanden. Echt scherp tarief is voorwaarde gezien de doelstelling van de organisatie in combinatie met de duur en doorlooptijd van de opdracht.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neo-Mundo, Mijke Eggink 010-7600985. Een eventueel geprek bij het KWF vindt plaats op 22 of 23 januari. De sluitingsdatum voor deze opdracht is: vrijdag 18 januari 2013.

Sollicitatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neo-Mundo, Mijke Eggink 010-7600985. Een eventueel geprek bij het KWF vindt plaats op 22 of 23 januari. De sluitingsdatum voor deze opdracht is: vrijdag 18 januari 2013.

Solliciteren