Neo-Mundo

Ingevuld | Kwartiermaker Begeleiding KWF (24-32 uur) – Reactietermijn gesloten!

Introductie

Voor het KWF werft Neo-Mundo een energieke kwartiermaker met leiderschapskwaliteiten en een doe-mentaliteit
(3 tot 6 maanden, 3-4 dagen per week).

KWF Kankerbestrijding is het grootste gezondheidsfonds van Nederland dat kankeronderzoek financiert, aan preventie doet en patiënten ondersteunt. De afdeling ‘Doelbesteding’ van het KWF bestaat uit vier teams die zich richten op het faciliteren en ondersteunen van onderzoek en activiteiten op het gebied van Preventie, Behandeling en Begeleiding . Ook het online platform Kanker.NL ressorteert onder Doelbesteding.

Organisatie

KWF heeft als doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de kankerpatiënt. Het team van Begeleiding staat voor betere kwaliteit van leven van kankerpatienten en richt zich daarom op Psychosociale zorg, Informatievoorziening & Voorlichting voor de doelgroep, Zelfmanagement/ Patiënt empowerment.
Om het team Begeleiding verder vorm te geven en uit te bouwen, zijn wij op zoek naar een energieke kwartiermaker met leiderschapskwaliteiten en een doe-mentaliteit. Een ervaren en resultaatgerichte mensenmanager met verstand van zaken en visie. En die dit op de aandachtsgebieden van de pijler Begeleiding met flair, pioniersgeest en overtuigingskracht weet op te pakken.
Ben jij de kwartiermaker die een heldere gedragen visie, kader en koers kan uitwerken en neerzetten voor het team Begeleiding binnen KWF? Kan je dit uitgaande van reeds ontwikkelde contouren en met besef van de toegevoegde waarde van KWF? Doe je dit graag met zowel de spelers binnen de organisatie als de betrokken externe stakeholders? Ben jij in staat om aan een divers team dat o.a. bestaat uit hoog opgeleide professionals met volle passie en een breed takenpakket gefocust en gemotiveerd te houden? Ben je meer dan bekend en vertrouwd met thema’s als Psychosociale zorg, Patiënt empowerment, doelgroepcontact en e-health? En, maak jij graag deel uit van het team van professionals en meer dan 100.000 vrijwilligers dat voorop gaat in de strijd tegen kanker?

Functie

In deze opdracht werk je mee aan het beleid van KWF. Als kwartiermaker wordt verwacht dat je vorm en inhoud weet te geven aan een geformuleerde en geïntegreerde visie voor het team ‘Begeleiding’. Je ziet kansen om culturen en werkwijzen op een efficiënte en effectieve wijze te verbinden

In de eerste fase van de opdracht ligt de focus bij de analyse en het formuleren van advies met bijbehorend plan van aanpak welke in de tweede fase worden geïmplementeerd. Je vertaalt het vastgestelde organisatie- en afdelingsbeleid naar jaarplannen voor het team Begeleiding en je bent verantwoordelijk voor het budget, de doelstellingen en de werkwijze van je eigen team (10 FTE)..

Veel aandacht gaat daarbij uit naar het borgen van de kwaliteit en verdere ontwikkeling van de expertise functie en het verder expliciteren van de (maatschappelijke) prestaties van de organisatie op het gebied van Begeleiding naar de doelgroep, netwerkpartners en donateurs. Resultaatgerichtheid, aansluiten en verbinden zijn belangrijke competenties. Dit vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, onderlinge afstemming en ruimte voor creativiteit en innovatie.

Functie eisen

Je hebt een academisch denk- en werkniveau. Naast een inhoudelijke drive voor en inzicht in het werkveld van Begeleiding heb je bewezen vanuit een seniore, integrale managementfunctie (op strategisch/tactisch niveau) te kunnen inspireren en te binden. Je bent daarnaast graag dicht bij het werkveld betrokken en een doener. Je beschikt over leidinggevende ervaring in het integraal aansturen van professionals in een (bestuurlijk) complexe omgeving met een nadrukkelijke veranderopgave. Je stijl daarbij is situationeel: sturend / koers bepalend en coachend. Sensitiviteit en sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden maken je beeld compleet. De wereld van Psychosociale zorg, e-health, voorlichting en contact met de doelgroep en onderzoek is je zeker niet vreemd. Je bent een motivator die precies weet hoe je jouw teamleden kunt stimuleren en je zorgt ervoor dat alle doelen bereikt worden. Daarnaast heb je de capaciteit om beleid en speerpunten (mede) te ontwikkelen.

Aanbod

Wij bieden je een inspirerende en uitdagende opdracht in een organisatie die door herstructurering haar fondsen nog efficiënter wil inzetten met als doelstellingen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Het betreft een opdracht voor 3-6 maanden, 3-4 dagen per week.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met drs. Mijke Eggink, Neo-Mundo, op 010 76 00 985.
Wil je graag meer informatie over KWF kankerbestrijding en Kanker.nl? Kijk dan op www.kwf.nl en www.kanker.nl

Sollicitatie

Ben je geïnteresseerd en per direct beschikbaar bij voorkeur in loondienst of als freelancer? Stuur dan je cv, een kort begeleidend schrijven en een salaris/tarief indicatie zo spoedig mogelijk naar info@neo-mundo.nl of reageer via de ‘solliciteer’-button rechtsonder voor maandag 14 april as.

Solliciteren