Neo-Mundo

Ingevuld | Procesmanager Brede School Boskoop – Boskoop

Introductie

Voor de gemeente Boskoop zoeken wij mee naar een Procesmanager Brede school voor een tijdelijke opdracht van 5 maanden voor 20 uur per week.
Het gaat naast de reguliere taken tevens om de ontwikkeling en uitvoering van een nieuw project`brede school Waterrijk’

Organisatie

De opdracht vindt plaatst bij de gemeente Boskoop.

Functie

Adviseren directie en bestuur van de gemeente – gevraagd en ongevraagd – over landelijke en lokale ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid, gericht op de ontwikkeling en het beheer van accommodaties (brede scholen) in Boskoop.

Begeleiden van processen en projecten bij de ontwikkeling van brede scholen zoals het maken van visiedocumenten, haalbaarheidsstudies programma’s van eisen en exploitatieplannen.

Taken Bestuur en beleid

– Signaleert en inventariseert ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid (accommodaties) in het algemeen, en voor de komende jaren in het bijzonder

– Ondersteunt de wethouder en voert (mede) overleg met betrokken bestuurders en gebruikers van accommodaties

– Bereidt beleidsdocumenten en bestuurlijke voorstellen voor

– Regisseert de inzet van ambtelijke collega’s en werkt nauw samen voor de uitvoering van het huisvestingsbeleidbeleid

Taken Projecten en programma’s

– Voert de haalbaarheidstudies uit.

– Richt de projectorganisatie in voor de definitiefase en ontwerpfase voor de ontwikkeling van brede school Waterrijk

– Geeft leiding aan een team van interne en externe professionals die in het team zorg dragen voor de ontwikkeling van de brede school Waterrijk.

– Stelt plannen van aanpak op

– Maakt programma van eisen, bereid aanbesteding architect en adviseurs voor, maakt beheer- en exploitatieplannen

– Coördineert activiteiten en werkzaamheden van het team in de definitie en ontwerpfase en fungeert als aanspreekpunt voor directie en bestuur

Functie eisen

Kennis en ervaring van Beleid, projecten en programma’s kennen een hoog maatschappelijk, politiek en financieel-economisch afbreukrisico en hebben een multidisciplinair karakter.

Juist de brede school-ontwikkeling vraagt om een brede kennis van het maatschappelijk veld en van de partijen die in het veld actief zijn.

De adviseur:

– heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkelingen, wet- en regelgeving terzake de gemeentelijke plichten en rechten op het gebied van maatschappelijke voorzieningen

– heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkelingen, wet- en regelgeving in het (basis)onderwijs, in het bijzonder huisvesting

– heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de kinderopvang, zorg en welzijn, in het bijzonder huisvesting

– heeft aantoonbare kennis van ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de (maatschappelijk) vastgoedsector

– is in staat partijen te adviseren en te verbinden op zowel bestuurlijk niveau als op het niveau van de gebruikers van de maatschappelijke voorzieningen

– heeft kennis van het investeren in en exploiteren van maatschappelijk vastgoed, alsmede kan adviseren over de rol en positie van de gemeente bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen in de relatie met derden (corporaties, investeerders en ontwikkelaars).

________________________________________
CV wensen / gewicht

Afgeronde WO opleiding (richting Bouwkunde of vergelijkbaar)20%

Aantoonbare ervaring in complexe projecten waarbij onderwijs, welzijn, en zorg en wonen bij elkaar komen 15%

Heeft aantoonbare kennis van ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de (maatschappelijk) vastgoedsector 15 %

Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkelingen, wet- en regelgeving in het (basis)onderwijs, in het bijzonder huisvesting heeft aantoonbare kennis van en ervaring met ontwikkelingen, wet- en regelgeving in de kinderopvang, zorg en welzijn, in het bijzonder huisvesting 15%

Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie (zoals vermeld in in de opdrachtomschrijving. 15%

Werkervaring binnen een kleine gemeente (minder dan 50.000 inwoners) 10%

2 apart toegevoegde referenties bestaand uit: referentieprojecten maatschappelijk vastgoed/brede school (adviesfase) 10%
________________________________________

Aanbod

Een opdracht van 1 augustus tot het einde van het jaar voor 20 uur per week.

Tarief tussen de 85-90 euro per uur exlusief BTW

Voldoen aan de aanbestedingseisen, tarief, CV incl. referenties


De selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 13/06

Inlichtingen

Neo-Mundo, Mijke Eggink
0107600985

Sollicitatie

Stuur vóór 5 juni2012 een cv met motivatiebrief naar info@neo-mundo.nl of solliciteer via onze website www.neo-mundo.nl.

Solliciteren