Introductie

Wilt u bijdragen aan het actieprogramma van VWS gericht op het verbeteren van zorg voor moeder en kind door veilige informatie-uitwisseling? Bent u een bewezen succesvol bestuurder en heeft u ruime ervaring met het opbouwen en leiden van organisaties? En weet u als geen ander in welk krachtenveld Babyconnect zich bevindt en hoe u dit samen tot een succes brengt?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Functie

Babyconnect is een actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van Babyconnect is betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte door gebruiksvriendelijke en veilige informatie-uitwisseling tussen patiënten/cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

De Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De voorzitter richt zich met name op de externe organisatie, het lid is verantwoordelijk voor de interne organisatie en de vertaling van buiten naar binnen.

Concreet houdt dit in dat de bestuurder:
• Mede verantwoordelijkheid draagt voor en leiding geeft aan de organisatie in een op collegialiteit gebaseerde samenwerking met de voorzitter Raad van Bestuur;
• Verantwoordelijk is voor de interne organisatie en hiermee de voorzitter ontzorgt, zodat die zich kan richten op de externe organisatie;
• De externe kansen verkent en desgewenst vertaalt in nieuwe businessplannen;
• De financiële positie behoudt en bewaakt, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesverbetering en kostenbewustzijn;
• Leiding geeft aan de verdere transformatie, invulling en harmonisatie van het programmabureau.

Aanbod

Een uitdagende functie bij stichting CareCodex voor onder meer een 4 jarig actieprogramma gesubsidieerd door het ministerie van VWS. De interne organisatie bestaat uit een stevig programmabureau, telkens passend bij de fase van het programma. De inzet van bestuurder zal de eerste 2 jaar voor 16 uur per week zijn. Inschaling geschiedt volgens de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT2).

Functie-eisen

De bestuurder:
• Beschikt over WO werk- en denkniveau;
• Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een non-profit organisatie;
• Heeft inzicht in het krachtenveld waarbinnen Babyconnect zich bevindt en is bekend met of heeft affiniteit met de geboorte-, kind- of jeugdzorg;
• Is gewend en bedreven om in een politiek complexe omgeving actief te zijn;
• Heeft meer dan gemiddelde affiniteit en/of ervaring met specifieke vraagstukken rond informatietechnologie en zorginnovaties;
• Beschikt over ruime ervaring met de onderwerpen financiën, HR en ICT;
• Is in staat om op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau te schakelen.

Organisatie

Babyconnect is een actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van Babyconnect is betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte door gebruiksvriendelijke en veilige informatie-uitwisseling tussen patiënten/cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere ketenpartners kunnen in veel gevallen nog niet of beperkt digitaal informatie delen over en met hun patiënten/cliënten. Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat zij deze situatie wil verbeteren door regionale initiatieven voor informatiedeling volgens de aanpak van Babyconnect te gaan ondersteunen.

Babyconnect zoekt voor deze uitdaging professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving.

De uitvoerende organisatie CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, waarbij het belang van de cliënt/patiënt centraal staat.

Voor meer informatie zie www.carecodex.org en www.babyconnect.org

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft het lid Raad van Bestuur voor CareCodex. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.