Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet”.
Met die iconische woorden en die wetenschap ga ik Neo-Mundo als consultant verlaten.
Neo-Mundo; een plek waar ik ook als professional mocht groeien, als mens en waar ik mee mocht bouwen aan teams en de groei van de organisatie. Neo-Mundo een plek waar ik heb genoten net zo hard als soms de vraag wat of welke invloed ik had in mijn rol(en) als consultant.

Wat ik geleerd heb in die verschillende rollen binnen Neo-Mundo is dat ik vanuit een team en netwerk tot veel meer toe in staat ben, ik kan blijven dromen en deze dromen realiseren, dit op een eigen manier invulling en kleur geven als je maar naar die plekken durft te gaan en je nieuwsgierigheid wil voeden. Dat is dan ook de reden dat ik afscheid neem om mijn hart te gaan volgen om mij te gaan richten op die dromen want ik wil bijdragen aan het versterken van eigenaarschap en leiderschap in de gezondheidszorg, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.
Ondanks mijn dromen is afscheid nemen niet een beslissing die je zomaar maakt, die ook lastig kan zijn, dubbel omdat je weet dat je mensen en ook bepaalde uitdagingen gaat missen en tegelijkertijd gaat het over aspecten waar Neo-Mundo voor staat: Het tonen van lef, anders durven zijn en verschil maken, een houding om je werk zo vorm te geven dat je in samenspraak met de ander komt tot mooie resultaten.

Daarmee ‘verlaat’ ik Neo-Mundo niet, want ook ik heb deze basishouding van de consultants van Neo-Mundo eigen gemaakt. Niet iets als wat je even aanleert en vervolgens weer aflegt, want het is geen standaard format wat je even ‘doet’ maar een constante beweging en ontwikkeling om open te zijn, te willen leren, elkaar te willen vertrouwen, samen te werken en het beste resultaat te bereiken ook als daarvoor moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden.
Het elkaar zaken gunnen, meebeslissen, doelen stellen, doelen behalen, evalueren en weer hierop acteren en het continue oog hebben voor je omgeving om deze ook verder te brengen.
Zoals gezegd zal ik dus Neo-Mundo niet kunnen verlaten, want ik geloof dat de weg  in de uitdagingen van het huidige zorglandschap  gaan over samenwerken, de dialoog, dynamiek en ontwikkelen vanuit een houding van nieuwsgierigheid, vertrouwen en lef tonen.
Ik ben van mening dat de thema ’s; eigenaarschap en leiderschap de basis vormen voor het kunnen en willen veranderen in de (zorg)organisatie en uitvoering van de huidige zorgvraagstukken en kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan.

Mocht je net als ik willen weten, proeven en ervaren hoe je tot veranderingen komt vanuit het Neo-Mundo DNA of hierin willen bijdragen? Kijk dan even op de website, neem contact op en ga in gesprek met mijn collega ‘s, want er gaat een nieuwe wereld voor je open.

En ik? Ook ik stap een nieuwe wereld in als ondernemer en netwerkpartner van Neo-Mundo, want dat afscheid? Dat bestaat niet.

Marion van der Kraan