Rob de Laat

Vanaf de start ben ik betrokken bij Neo-Mundo. Met mijn ervaring als ondernemer en investeerder in de wereld van zorg en flexibele arbeid wil ik een bijdrage leveren aan het nog succesvoller maken van Neo-Mundo.

Sinds 2007 heb ik met mijn bedrijf Enthri Capital in diverse bedrijven geparticipeerd. Zorg en flexibele arbeid zijn daarbij de hoofdthema’s. Daarnaast ben ik, vanuit verwondering over de onvolwassenheid van de flexibele arbeidsmarkt en de opkomst van internet en zzp, in 2008 gestart met Staffing Management Services. Eind 2018 is Staffing MS verkocht aan het beursgenoteerde HeadFirst.

Als ondernemer is gebleken dat ik een innovatieve visie heb op de markt van flexibele arbeid. Ik ben een gamechanger en het streven om flex en zorg beter te laten functioneren bracht mij en Mijke Eggink bij elkaar. Ik wil Mijke Eggink en Eva Baas de omgeving en de inspiratie bieden om met Neo-Mundo, management en bedrijfsvoering van zorgorganisaties structureel te verbeteren.