Als search- en adviesbureau onderzoeken en adviseren wij bij (personeels-)vraagstukken en zetten wij professionals in de zorg in hun kracht, door ze te begeleiden naar een functie die naadloos aansluit op de ambities van de professional, maar ook op de ambities van de opdrachtgever. Door goed te verkennen en ons te verdiepen in de vraag, helpen wij onze opdrachtgevers naar duurzame oplossingen. Oplossingen waarop gebouwd kan worden. Oplossingen die de zorg en de organisatie weer een stukje beter maken.

Onze consultants weten uit eigen ervaring in de zorg wat er speelt in de branche en de verschillende sectoren. Zij verdiepen zich in de organisatie en het vraagstuk met een verfrissende en tegelijkertijd opmerkzame blik, waardoor onze consultants iedere dag weer van grote meerwaarde zijn voor de zorg.

Je zoekt een professional. Een kandidaat voor een management, staf-of directiefunctie. Een kandidaat waarop en waarmee je verder mee kunt bouwen. Een kandidaat met kennis en kunde, met professionaliteit en passie voor jouw organisatie. Neo-Mundo vindt de match. De perfecte kandidaat.

Je zoekt (tijdelijke) ondersteuning voor een management, staf- of directiefunctie of opdracht. Een kandidaat die direct op de rijdende trein springt en moeiteloos meedraait in de organisatie. Iemand die de klappen van de zweep kent en jouw organisatie en opgave aanvoelt en begrijpt. Wij vinden kandidaten die bewezen succesvol zijn en staan voor hun ervaring, vak en specialisme.

Er ligt een veranderopgave, die de organisatie overstijgt. Om tot een verandering te komen biedt Neo-Mundo een deskundige consultant die de opgave binnen de organisatie feilloos aanvoelt en begrijpt. Een consultant die uitgebreid onderzoekt, rapporteert en een concreet plan opstelt om tot een resultaatgericht advies of een passende verandering te komen. Interim, tijdelijk of op projectbasis.

Is het nodig om medewerkers te herontdekken of te herplaatsen bij veranderingen in een organisatie, of de juiste werksfeer en samenwerking weer in een team krijgen? Onze loopbaanadviseur matcht medewerkers weer met hun kracht door in gesprek te raken, de juiste vragen te stellenen, e-assessments af te nemen, te luisteren en te adviseren. Neo-Mundo helpt medewerkers en opdrachtgevers inzicht te geven in competenties, kwaliteiten en drijfveren en de learning agility, om gezamenlijk tot een onderbouwd plan voor de toekomst te komen.