Privacy voorwaarden

Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld:

 • het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer,
 • het IP-adres van jouw Internet Service Provider,
 • datum en tijd van toegang tot de website,
 • het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website,
 • het besturingssysteem dat je gebruikt,
 • de onderdelen van de website die je bezoekt
 • informatie over het type apparaat wat je gebruikt voor jouw bezoek aan de site,
 • de geo locatie waar je je bevindt,
 • en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Neo-Mundo maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website bij een van onze vacatures of inschrijfformulieren. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij je benaderen of je interesse hebt om opgenomen te worden in ons bestand conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heb je geen interesse dan kunnen wij jouw gegevens anonimiseren om jouw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder werving & selectie en persoonlijke ontwikkeling.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om

 • je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over mogelijk nieuwe kansen en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers.
 • jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of hebt gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en assessment uitslagen.
 • pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor Neo-Mundo kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp-ers) delen

Neo-Mundo kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers maar nooit voordat je hier toestemming voor hebt gegeven.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Tijdens het solliciteren verleen je toestemming aan Neo-Mundo om je gegevens te bewaren tot het moment dat je aangeeft verwijderd te willen worden uit de bestanden van Neo-Mundo. Neo-Mundo zal de gegevens alleen gebruiken ten behoeve van haar werving- en selectieactiviteiten en de gegevens niet zonder toestemming van jou aan een derde verstrekken.

Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je zelf uiteraard altijd contact opnemen met Neo-Mundo. Je wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door Neo-Mundo en jouw gegevens worden verwijderd en geanonimiseerd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(contactgegevens van medewerkers, van opdrachtgevers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Neo-Mundo verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor organisaties waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Neo-Mundo kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, en in alle overige gevallen waarin Neo-Mundo hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Jouw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:
Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kun je contact opnemen met Neo-Mundo.

Voor overige relaties:
Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met Neo-Mundo.

Beveiliging:
Neo-Mundo doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Google Analytics

Voor marketing doeleinden maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics hebben we volgens de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming van de gebruiker vooraf nodig is.
Wil je het script van Google Analytics liever helemaal blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Door hierop te klikken telt je bezoek niet mee in de statistieken van Google Analytics.

Het privacy beleid van Google kun je hier terug vinden.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Neo-Mundo, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@neomundo.nl.