Neo-Mundo doet graag dingen net even anders. Niet alleen onze werkwijze, maar ook de manier waarop wij georganiseerd zijn, is niet alledaags. Wij omarmen namelijk de principes van ‘Semco’, waarbij alle conventionele regels overboord gegooid worden. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en transparantie staan voor ons hierbij centraal. Nu denk je misschien: Semco, wat houdt dat dan precies in? Dit leggen wij graag aan je uit.

De principes van Semco zijn door Ricardo Semler in het leven geroepen. Semler werd in de jaren ’80 directeur van het bedrijf van zijn vader. De eerste jaren als traditionele directeur, tot hij midden jaren ’80 last kreeg van gezondheidsklachten door te lange werkdagen. Dit was voor hem een eyeopener, hij wist dat bepaalde zaken binnen zijn bedrijf anders georganiseerd moesten worden. Zo zijn de volgende principes binnen zijn bedrijf ontstaan:

 • Besluitvorming door werknemersdemocratie;
 • Maak alle informatie voor iedereen beschikbaar;
 • Vertrouwen op eigen verantwoordelijkheid;
 • Werknemers bepalen eigen salaris;
 • Kleine, overzichtelijke en complete productie-eenheden;
 • Periodiek wisselen van functie;
 • Geen CEO nodig.

Semco-stijl in de praktijk

Het werken volgens Semco-stijl betekent dat iedereen met elkaar verantwoordelijk is voor het succes van Neo-Mundo. In praktijk betekent dit dat wij als bedrijf geen hiërarchie kennen. In plaats daarvan werkt Neo-Mundo onder andere met cellen: dit zijn teams waarbinnen consultants uit dezelfde regio met elkaar samenwerken. Binnen deze cellen hebben wij consultants in dienst op junior, medior en senior niveau, welke aanwezig zijn in een vrijwel gelijke verhouding. Dit onderscheid maken wij alleen op basis van werkervaring en daarin de complexiteit van de opdrachten die wij aan consultants toewijzen; verder is iedereen gelijk in zijn of haar aandeel binnen Neo-Mundo. Daarnaast werkt Neo-Mundo ook met domeinen. Deze domeinen dekken alle onderdelen van het bedrijf. Per domein zijn er meerdere consultants die domeinverantwoordelijk zijn. Binnen deze domeinen werken wij volgens de scrummethodiek. Deze houden de lopende projecten in de gaten. De verschillende domeinen zijn: Bedrijfsvoering, Extern en HR & Ontwikkeling. Naast het werken in deze domeinen, worden overige bedrijfsplannen ook in gezamenlijkheid opgesteld en besloten. Dit doen wij door middel van maandelijkse overleggen en een jaarlijks business retreat waarin de toekomstplannen van Neo-Mundo besproken worden.

De voordelen?

 • Het creëert eigenaarschap. Het versterkt het gevoel onderdeel te zijn van het bedrijf en daadwerkelijk wat te kunnen betekenen.
 • Aandacht voor ondernemerschap en de kans om je daarin te ontwikkelen.
 • Eigen inbreng is niet alleen gewenst maar wordt ook gewaardeerd.
 • Door afwijken van in beton gegoten functies, rollen en taken ontstaat er ruimte om Consultants in te zetten op hun kwaliteiten en affiniteiten.
 • Eigen verantwoordelijkheid resulteert in vrijheid en flexibiliteit in de indeling van jouw eigen werkweek.
 • Het draagt bij aan werkplezier, en aan een stukje efficiëntie en toekomstbestendigheid van de organisatie.

Werken volgens Semco levert zoals je kunt lezen een hoop voordelen hoop. Echter vraagt het ook wat van jouw bedrijf en haar medewerkers: een bepaalde mentaliteit van medewerkers, zoals zelfstandigheid, een vergroot verantwoordelijkheidsgevoel, proactiviteit, onderling vertrouwen en commitment richting de organisatie.