Introductie

Neo-Mundo en Brederijn 3.0 zijn voor onze opdrachtgever met spoed op zoek naar een tijdelijk Directeur-Bestuurder voor de sterk ontwikkelende Zeeuwse Bibliotheek.

Functie

De opdracht wordt:
•Zorgdragen voor een goede kwaliteit van de dagelijkse gang van zaken en daar waar mogelijk belemmeringen in de samenwerking tussen afdelingen wegnemen.
•Werken aan herstel van vertrouwen van medewerkers en verwerven van draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen.
•Afronden van een reeds in gang gezette reorganisatie. Als verantwoordelijke de lopende inhoudelijke projecten (o.a. op het gebied van ICT) en processen ondersteunen en helpen versneld en kwalitatief goed tot resultaten te komen.
•Daar waar nodig een zorgvuldig afscheid regelen van werknemers en zorg dragen voor het goed regelen van voortgang van de werkzaamheden .
•Verder overtuigend vorm geven aan een fusietraject; doel 1 januari a.s. institutionele fusie klaar.
•Zorgdragen voor de opbouw en onderhouden van goede relaties met subsidiënten en andere stakeholders.
•Zorgdragen voor een goede communicatie met personeel, MT, OR, RvT.

Aanbod

Een pittige opdracht in een prachtige regio voor 3-4 dagen per week voor een periode van 4-5 maanden, of zoveel korter of langer als de opdracht dit vergt.

Functie-eisen

Functie eisen zijn:
•Succesvol soortgelijke transities begeleidt, bij voorkeur bij organisaties in het sociaal cultuur domein.
•Zo mogelijk in de praktijk opgedane kennis en kunde van het bibliotheekwezen en de context waarbinnen de opdracht zich begeeft.
•Bewezen ervaring met beleidsuitvoering, verandertrajecten en borging van nieuwe werkwijzen.
•Ervaring in het begeleiden van fusies en inhoud geven aan het doel van een nieuw te vormen organisatie.
•Ervaring in verschillende branches en het maken van verbindingen daartussen.
•Affiniteit met thema’s zoals oude en nieuwe media en kennisplatforms.
•In staat culturen te verbinden en elkaar positief te laten beïnvloeden en te verrijken.
•Ervaring met de ontwikkeling van dienstverleningsconcepten in een veranderende omgeving.
•Als een vis in het water in het spelersveld met subsidiënten en stakeholders.
•In staat partijen te adviseren en te verbinden op zowel bestuurlijk niveau als op het niveau van de gebruikers en medewerkers.
•Je bent een veranderaar met visie, hebt een proactieve instelling. Je hebt een ondernemende geest en achtergrond.
Vanuit je passie voor echte kwaliteit heb je een positieve drive om dingen voor elkaar te krijgen. Verantwoordelijkheid nemen is voor jou vanzelfsprekend, net als verantwoording afleggen. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Een zelfstarter met veel verantwoordelijkheidsgevoel; ambitieus, resultaatgericht, perfectionistisch, flexibel en integer.

Organisatie

De organisatie reorganiseert, bezuinigt en gaat tevens fuseren met een kennis- en onderzoeksorganisatie in het sociaal en cultureel domein; het Provinciaal Cultureel Planburo Scoop.
De Directeur-Bestuurder staat samen met de RvT voor de taak de fusie en reorganisatie met overtuiging door te voeren en daarbij vooral ook het totale proces in goede banen te leiden.

De gefuseerde organisatie wil, naast het uitvoeren van de basistaken, zich richten op de meerwaarde van de samenwerking van oude en nieuwe media en een kennisplatform formeren waarin voor de samenleving ruimte is voor allerlei nieuwe vormen van communicatie. Een externe motivatie voor de samenwerking is tevens de financiële situatie van de beide organisaties.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Mijke Eggink, Neo-Mundo, op 010-7600985

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.