Introductie

ZonMW en het Topteam Sport zoekt als aanvulling op het team ondersteunende collega’s een tijdelijk marketing communicatieadviseur die een impuls geeft aan het merk Sportinnovator !

Weet jij je uitstekend te redden met strategische vraagstukken en ben je daadkrachtig genoeg om je op operationeel vlak te laten gelden?

En wil jij je expertise inzetten om het rendement van kennis en innovatie in de Sport te vergroten?

Dan zijn ZonMw en het Topteam Sport op zoek naar jou!

Functie

Je bent als tijdelijk Senior Marketing Communicatieadviseur verantwoordelijk voor het geven van een flinke impuls aan een strategische visie op de externe positionering van het programma.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het, in afstemming met de secretaris, de ZonMw communicatieadviseur sport, externe samenwerkingspartners, en je opdrachtgever bij ZonMw voeren van de regie op de marketing en communicatie over activiteiten en besluiten van het Topteam Sport.

Verder ben je nadrukkelijk ook “meewerkend voorman/vrouw”.

Meer specifiek ben je tijdens je opdracht bezig met:

• Het bedenken en uitvoeren van een gerichte communicatie-aanpak die past in de strategische visie voor de externe positionering van het Top team sport en de innovatieagenda.
• Dit doe je in samenhang met de activiteiten van o.a. het Kenniscentrum Sport en betrokken media adviesburo’s.
• Je brengt in kaart hoe de verschillende betrokken partijen bij communicatie hierin elkaar optimaal kunnen ondersteunen op de korte en middellange termijn.
• Het gevraagd en ongevraagd geven van communicatieadviezen aan het Topteam en betrokkenen over actuele dossiers en ontwikkelingen
• Het voorzien van belangrijke beleidsstukken en conceptbesluiten van een communicatieadvies.
• Het coördineren van de woordvoering over de strategische agenda en over activiteiten en besluiten van het Topteam;
• Het ontwikkelen van communicatiemiddelen en het coördineren van de inzet daarvan om het Topteam in zijn rol meer zichtbaar te maken bij relevante externe organisaties en de media.
• Het mede verzorgen van een goede interne communicatie.
• Het mede onderhouden en benutten van een relevant netwerk met interne- en externe relaties waaronder het ministerie van VWS en ZonMW, onder meer om het Topteam en ondersteuningsteam te kunnen adviseren over ontwikkelingen in het (maatschappelijk) speelveld die van invloed zijn.

Je levert het volgende in 3 tot 4 maanden op, in twee dagen per week:
– Regie op en ondersteuning van de actuele communicatie-activiteiten van het programma Sportinnovator, ism ZonMw, Kenniscentrum Sport en Arko Sport Media
– Een strategisch marketing en communicatieplan voor Sportinnovator tot aan eind 2017 (wat is er nodig om Sportinnovator als merk te ontwikkelen)
– Een advies aan ZonMw voor de integratie van de communicatie van alle sportprogramma’s in het licht van bestaande activiteiten en in samenwerking met huidige sport communicatiemedewerker
– Een kader voor de samenwerkingsactiviteiten van de partijen die zijn betrokken bij de communicatie en marketing van Sportinnovator
– Een advies aan ZonMw voor het invullen van een vacature senior communicatiemedewerker en overdracht van de werkzaamheden aan die nieuwe collega.

Aanbod

We bieden je:

•Een uitdagende opdracht voor gemiddeld 2 dagen per week als ZZP-er of in tijdelijke dienst voor minimaal 3-4 maanden.
• Een zeer interessant werkveld, een dynamisch team en een prettige werkcultuur.
• Werken in een in een modern kantoorgebouw in Den Haag en dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer.

Functie-eisen

• Bewezen succesvol in het ontwikkelen van marketing communicatieplannen en een concrete aanpak ter uitvoering daarvan
• Academisch werk- en denkniveau.
• Beschikt aantoonbaar over kennis van de sportmarkt en/of een andere markt relevant voor dit werkveld en een bewezen trackrecord in het communiceren in soortgelijke projecten.
• Affiniteit met het werkveld van het Topteam Sport en met het specifieke karakter van dit programma.
• Inzicht in en ervaring met complexe politiek-bestuurlijke verhoudingen.
• Ervaring met het werken met externe organisaties
• Vaardigheid in het optreden als meewerkend voorman/vrouw
• Een netwerk en relaties binnen de media en de voorlichtingswereld.
• De ideale kandidaat beschikt omgevingsbewustzijn, is resultaatgericht en neemt hiervoor duidelijk zijn/haar verantwoordelijkheid.

Organisatie

Wat is het Topteam Sport?

VWS directie Sport wil het rendement van kennis en innovatie in de sport vergroten en naast de wetenschap en de sport ook het bedrijfsleven en overheden betrekken. Daarom is een Topteam Sport in het leven geroepen die de Kennis- en innovatieagenda sport voor de komende jaren heeft opgesteld. Zij gaan, samen met stakeholders en het veld, verder bouwen om met sportinnovaties voor topsport, breedtesport en bewegen het verschil te maken en resultaten op te leveren. Een programma dat loopt tot 2020.

Bij resultaten gaat het om innovaties die leiden tot meer medailles maar ook om innovaties die leiden tot een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking en meer sportdeelname.

Doel is een rendabel ‘ecosysteem’ te creëren voor sportinnovaties waarin onderzoekers, bedrijven, sportorganisaties en overheden samen werken: zowel in projecten en ideeën als in centra en een gezamenlijke Sport Data Valley. Doel is verder middels partnership en netwerkvorming onder Sportinnovators het ecosysteem tot een succes maken.

Een ondersteuningsteam bij ZonMw en partners ondersteunt en adviseert het Topteam bij de realisering van de kennis- en innovatieagenda en neemt concrete uitvoeringstaken voor haar rekening zoals de subsidierondes en de subsidieverstrekking in opdracht van VWS.

Inlichtingen

Meer weten over Topteam Sport l ZonMW?

Neo-Mundo is een advies en searchbureau en zoekt mee naar de tijdelijk adviseur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mijke Eggink consultant bij Neo-Mundo.
06-12379845 of info@neo-mundo.nl.

Kijk voor achtergrond ook op de website www.sportinnovator.nl (waar ook gefilmde interviews staan) of op zonmw.nl

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.