Introductie

Neo-Mundo zoekt voor KWF een betrokken en coachend leider die de aansluiting weet te vinden tussen de uitdagingen in de strijd tegen kanker en de verdere ontwikkeling waar de organisatie voor staat.

De tijdelijk manager Doelbesteding zal de afdeling Doelbesteding ondersteunen en verder richting gaan geven. Ondertussen wordt gezocht naar de vaste opvolger.

Functie

De Manager Doelbesteding is verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste middelen om de missie en het doel van KWF samen met andere bedrijfsonderdelen te verwezenlijken. Je draagt zorg voor de inzet van middelen voor bijvoorbeeld (inter)nationaal onderzoek en opleidingen, voorlichting, preventie, vroeg diagnostiek, patiëntondersteuning en financieringsregelingen aan externe partijen.

Taken:
• Je coördineert en ontwikkelt het inzetten van geld, kennis, samenwerking en bemiddeling om anderen (indirect) in staat te stellen de doelgroep te ondersteunen
• Je geeft sturing aan de realisatie van de jaarplannen en begroting
• Je geeft sturing geven aan het selecteren, financieren en monitoren van onderzoeken en opleidingen en het toepassen van de resultaten in de praktijk (implementeren) dan wel het financieren van vervolgonderzoek
• Je draagt zorg voor de uitvoering van strategie en beleid op het gebied van informatievergaring, kennistoepassing, en voorlichting (kennisontwikkeling en kennisdeling) voor alle fasen in het ziekteproces
• Je ondersteunt en geeft richting en sturing aan medewerkers en werkzaamheden van de afdeling; je past stijl van coachen en leidinggeven aan de situatie en de ander aan zodat de afdeling zich optimaal verder kan door ontwikkelen, voert het personeelsbeleid, inclusief de doelstellings- gesprekken- en beoordelingscyclus, uit
• Je representeert (mede) desgewenst KWF Kankerbestrijding op het eigen aandachtsgebied bij congressen, in de pers/media, bij evenementen, etc.
• Je onderhoudt de contacten met de KWF Advies Raad en de PACO (patiënten advies commissie)
• Je stimuleert en ziet toe op de vertaling van kennis in concrete acties en mogelijkheden van toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Aanbod

• Stevige uitdagende opdracht binnen toonaangevende en zich steeds ontwikkelende organisatie.
• Een zeer interessant werkveld, een dynamisch team en een prettige werkcultuur.
• Inzet 4 à 5 dagen per week voor een periode van 4- 6 maanden.
• Als ZZP-er of in tijdelijk loondienst.
• Een scherp tarief is voorwaarde gezien de doelstelling van de organisatie in combinatie met de duur en doorlooptijd van de opdracht.

Functie-eisen

• Je bent een ervaren (interim)-en projectmanager met aantoonbare ervaring in soortgelijke organisaties
• Bekend met de wereld van onderzoek, je hebt succesvolle ervaring met het samenwerken met hoogleraren binnen UMC’s
• Je bent bekend met de relevante domeinen waar KWF en de Doelbesteding zich in begeven. Je hebt een helicopterview, weet dienstverlening te professionaliseren en daar waar mogelijk nog meer resultaatgericht op te zetten
• Bewezen succesvol in het dienend leiding geven aan grotere teams professionals
• Je behoudt rust, straalt vertrouwen en gezag uit, maar bent niet autoritair
• Je staat stevig in je schoenen, inspireert en communiceert helder en open
• Jouw authentieke relativerende persoonlijkheid maakt je toegankelijk en goed benaderbaar
• Je bent samenwerkingsgericht en ambitieus met een tikkeltje lef
• Je hebt daarbij een sterk klant- en medewerker gerichte houding
• Daarnaast heb je een uitstekende sociale antenne, ben je strategisch, projectmatig en beschik je over een hands-on mentaliteit
• Je hebt een goede balans tussen denken en doen, kunt mensen motiveren en enthousiasmeren.

Organisatie

De missie van het KWF is kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

De manager Doelbesteding ressorteert hiërarchisch onder de Algemeen Directeur en maakt deel uit van het collegiale managementteam. Je werkt in collegiale afstemming met de manager Werving voor afstemming en samenwerking op het gebied van (geoormerkte)werving en mogelijke inzet van vrijwilligers. Met de afdeling Financiën voor een optimale bedrijfsvoering en met Corporate Communicatie over het strategische beleid van de organisatie.

Je geeft indirect leiding aan circa 70 professionals en direct aan 4 teamleiders van de teams Minder Kanker, Meer Genezing, Betere Kwaliteit en Bestedingen.
Daarnaast geef je leiding aan de Projectleider van het Programma ‘onderzoek & implementatie’ en de Projectleider advisering gericht op de omvorming en uitbouw van de wetenschappelijk raad naar een KWF brede adviesraad.
De manager Doelbesteding wordt ondersteund door beleidsmedewerkers en een secretariaat.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Neo-Mundo, Mijke Eggink 010-7600985. Een eventueel gesprek bij KWF vindt plaats op 12 april. Reacties voor deze opdracht voor maandag 4 april as.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.