Introductie

Namens Stichting Humankind zijn wij op zoek naar twee leden Raad van Toezicht. Wil jij je, als toezichthouder van een toonaangevende organisatie op het gebied van kinderopvang, inzetten voor een optimale bloei van ieder kind? Heb jij het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand? En herken jij je in een van de volgende profielen?

 • Een (maatschappelijk) ondernemer met lef en ervaring met vraagstukken ter bevordering van inclusiviteit, kansengelijkheid, maatschappelijke integratie of kindontwikkeling;
 • Iemand met ruime eindverantwoordelijke ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

Functie

De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en algemene gang van zaken binnen Humankind. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden. Van ieder lid afzonderlijk en van de Raad wordt verwacht dat ze weten te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot groei, verbeteren en vernieuwen.

De drie kernfuncties van de Raad van Toezicht zijn:

 • Werkgeverschap Raad van Bestuur, waaronder ook het bepalen van de bestuursstructuur;
 • Toezicht houden op Raad van Bestuur en op de besturing Humankind (‘de algemene gang van zaken’), waaronder ook het goedkeuren van statutair benoemde bestuursbesluiten;
 • Het geven van advies aan de Raad van Bestuur (‘de klankbord- of sparringpartnerrol’).

De Raad van Toezicht zal in zijn werkwijze ook zelf trouw zijn aan de waarden van Humankind. Daarbij gaat het om de eigentijdse invulling van de kernwaarden van het humanistische gedachtengoed, te weten gelijkwaardigheid, eigen regie en tot slot verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander. Daarnaast wordt een gezonde vorm van tegenspraak en de inzet van het eigen morele kompas gestimuleerd.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de Raad van Toezicht van een toonaangevende kinderopvangorganisatie, waardoor jij de mogelijkheid krijgt een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de groei en bloei van kinderen in Nederland. De vergoeding voor deze rol is afgeleid van de WNT.

Functie-eisen

De omvang van de Raad van Toezicht is momenteel bepaald op 5 personen, waarvan twee zetels vacant. Humankind zoekt twee leden die op eigen wijze en vanuit eigen ervaring, de buitenwereld naar binnen brengen. Voor het eerste lid wordt gezocht naar iemand met een profiel gericht op maatschappelijk ondernemerschap. Het tweede lid wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd en zal iemand zijn met een meer bedrijfskundig profiel.

Alle leden van de Raad van Toezicht brengen met zich mee:

 • Affiniteit met kinderopvang en inzicht in de ontwikkelingen en uitdagingen waar deze sector voor staat;
 • Integriteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Daarnaast wordt voor het lid maatschappelijk ondernemerschap specifiek gezocht naar:

 • Een (maatschappelijk) ondernemer met lef, die ervan overtuigd is dat in het maatschappelijk domein het verschil gemaakt kan worden;
 • Aantoonbare affiniteit met het maatschappelijk domein;
 • Ervaring met vraagstukken op het gebied van bevordering van inclusiviteit, kansengelijkheid, maatschappelijke integratie of kindontwikkeling is een pré.

Voor het lid met het aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering wordt gezocht naar:

 • Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën (accountancy, financieel management) verkregen in een complexe en professionele organisatie;
 • Affiniteit met bedrijfsvoering in brede zin: ICT, HR, faciliteiten, aanbestedingen, etc.;
 • Inzicht in het krachtenveld waarbinnen Humankind zich bevindt.

Ervaring als toezichthouder is geen vereiste. Als ervaring in een toezichthoudende functie ontbreekt, wordt de gelegenheid geboden zich op dit terrein te ontwikkelen via een leergang of anderszins.

Organisatie

Humankind is met ruim 35 jaar ervaring en bijna 500 locaties toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. De pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in optimale groei en bloei van elk kind. In een samenleving, waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Humankind innoveert, stimuleert, faciliteert en brengt partijen samen, zowel lokaal als landelijk.

Als maatschappelijke organisatie wil Humankind van toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse samenleving, een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Daarom biedt zij kinderopvang. Humankind is er voor het kind. Niet alleen om mogelijk te maken dat ouders kunnen werken. Door een bijdrage te leveren aan kindontwikkeling, geeft ze een stevige basis mee om nu en in de toekomst een goed burger te zijn. Daarvoor heeft Humankind alles in huis.

Zie ook: www.humankind.nl

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau en werft het lid Raad van Toezicht namens Humankind. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Josi Klomp, via 010-7600985 of josi.klomp@neo-mundo.nl


Sollicitatie

Solliciteren doe je door uiterlijk 18 juli een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek bij Neo-Mundo, waarna de kandidaten die het beste aansluiten qua kennis en ervaring verder op gesprek gaan bij Humankind. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.