• Etten-Leur
 • 40 uur

Bestuurder

Als bestuurder van Huisartsenposten
West-Brabant ga je de uitdaging aan om binnen een complex spelersveld in te
spelen op de ontwikkelingen in de huisartsen(spoed)zorg. Je mag je gaan verdiepen
in een strategisch en veranderkundig vraagstuk, gericht op het beschikbaar en
toegankelijk houden van de huisartsen(spoed)zorg. Een vraagstuk waar visie,
creativiteit en leiderschap voor nodig is. Hierbij zijn we op zoek naar iemand die
in verbinding kan veranderen, innovatief en benaderbaar is.  Nieuwsgierig geworden? Kom met ons in contact
over de functie van bestuurder bij Huisartsenposten West-Brabant. 

Functie

Namens Huisartsenposten West-Brabant zijn wij op zoek naar een bestuurder. Als bestuurder van HAPWB ben je verantwoordelijk voor: 

 • Het gevoerde beleid en het besturen van Huisartsenposten West-Brabant. Er is nauwe samenwerking met de huisartsenvertegenwoordiging voor het medisch inhoudelijk aspect. 
 • Het realiseren van de doelstellingen van de Stichting: tijdige en kwalitatief goede patiëntenzorg, strategie en beleid en daaruit voortvloeiende resultaten. 
 • De dagelijkse bedrijfsvoering. De bestuurder geeft leiding aan de MT-leden, heeft nauwe contacten met de huisartsen en is het aanspreekpunt voor de algemene leden vergadering van de coöperatie, ondernemingsraad, HAPcommissies en patiëntenraad. 
 • Het onderhouden en opbouwen van contacten met ketenpartners en relevante stakeholders, met het oog op het verder vormgeven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. 

De afgelopen jaren is succesvol gewerkt aan het neerzetten van een stevig fundament voor de organisatie. De komende jaren ligt er een complex verandervraagstuk bij Huisartsenposten West-Brabant, waarvoor een bestuurder gezocht wordt die vooruitstrevend is, een duidelijke visie heeft en met een bepaalde charme continu draagvlak weet te creëren bij de diverse interne en externe stakeholders. Denk hierbij aan huisartsen, medewerkers, leden van de coöperatie, keten/netwerkpartners, zorgverzekeraars, gemeenten, etc. 

Als bestuurder van Huisartsenposten West-Brabant ga jij je de komende periode richten op: 

 • De beschikbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsen(spoed)zorg binnen een steeds veranderende context, ten tijde van een krappe arbeidsmarkt en een gelijktijdig toenemende zorgvraag. 
 • De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de komst van spoedpleinen en zorgcoördinatiecentra (ZCC’s).

Aanbod

Huisartsenposten West-Brabant biedt een uitdagende en afwisselende (fulltime) functie aan, waarbij je kunt rekenen op: 

 • Bezoldiging binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT-3). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring; 
 • Huisartsenposten West-Brabant hanteert een hybride werken beleid, waarbij aanwezigheid op kantoor afgewisseld wordt met thuiswerken. 

Het centrale kantoor van Huisartsenposten West-Brabant bevindt zich in Etten-Leur.

Functie-eisen

Als aankomend bestuurder van Huisartsenposten West-Brabant herken jij je in het volgende:

 • Academisch werk- en denkniveau; 
 • Ervaring op een strategische positie en gewend te acteren in een complex bestuurlijk krachtenveld met diverse belangen;
 • Affiniteit met de eerstelijnszorg, gevoel bij de complexiteit en oog voor innovatie en ontwikkelingen binnen deze sector;
 • Je hebt een heldere visie op (huisartsen)spoedzorg en weet mensen te verbinden vanuit deze visie;
 • Veranderkundig sterk en in staat complexe transities te begeleiden en te veranderen in verbinding.

Als persoon kan je je in de volgende persoonskenmerken herkennen: 

 • Verbinder
 • Betrokken 
 • Zichtbaar & benaderbaar
 • Koersvast & doorzettingsvermogen 
 • Veranderkundig & innovatief 

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de Bestuurder voor Huisartsenposten West-Brabant. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sa-y-na Milliard (06-15 68 52 36, sa-y-na.milliard@neo-mundo.nl) of Eva de Groot (06-18 09 66 62, eva.degroot@neo-mundo.nl) via mail of telefoon. Een uitgebreider profiel met opdrachtomschrijving is op aanvraag beschikbaar.

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk maandag 21 augustus een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit twee gesprekken en een e-assessment bij Neo-Mundo. De kandidaten die vervolgens het beste aansluiten qua kennis, ervaring en persoonlijkheid worden uitgenodigd voor een gesprek bij Huisartsenposten West-Brabant. 

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven.

Over de werkgever

De Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant is in 2020 opgericht door drie leden: de Huisartsen Zorggroep Breda, Het Huisartsenteam en de Huisartsen Coöperatie West-Brabant. De coöperatie omvat de twee stichtingen stichting Huisartsenposten West-Brabant en stichting Dies Nox. Stichting Huisartsenposten West-Brabant is een zorginstelling in het werkgebied West-Brabant met als kernactiviteit het organiseren en verlenen van spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren). Dit doet zij vanuit drie huisartsenposten in Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal. De diensten worden verleend door huisartsen uit de regio en niet-praktijkhoudende huisartsen. In Stichting Dies Nox zijn de opleidings- en onderwijsactiviteiten ondergebracht. 

De statutaire eindverantwoordelijkheid voor de stichtingen Huisartsenposten West-Brabant en Dies Nox is in handen van de coöperatie Huisartsenposten West-Brabant, de dagelijkse leiding is in handen van de bestuurder van de coöperatie. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. Bij Huisartsenposten West-Brabant zijn zo’n 120 medewerkers / 54 FTE werkzaam. Er wordt door ongeveer 300 huisartsen diensten verleend en jaarlijks bedraagt de omzet 13-14 miljoen.

Voor meer informatie zie ook: www.huisartsenpostenwestbrabant.nl

Vragen? Neem contact op met Josi!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Josi!

Deel deze vacature