• Wijk en Aalburg
 • 40 uur

Bestuurssecretaris

Ben jij een stevige en prettige gesprekspartner, een echte ‘verbindingsofficier’ die Zorgplein Maaswaarden en de bestuurder inhoudelijk gaat ondersteunen? Ben jij die uitstekende schrijver met bestuurlijke en bedrijfskundige kwaliteiten, die deze functie vorm en inhoud geeft?

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Functie

Als bestuurssecretaris functioneer je als de rechterhand van de bestuurder, waarbij je nauw samenwerkt met en leiding geeft aan het secretariaat, je verantwoordelijk bent voor kwaliteit en veiligheid. Momenteel vindt er een herindeling in de organisatie plaats, mogelijk zal de bestuurssecretaris ook leiding gaan geven aan de afdeling opleiding, arbo & preventie.

Je zal de bestuurder ondersteunen op externe en strategische processen, als ook op interne, bestuurlijke en organisatorische processen. Je adviseert proactief over zaken die de bedrijfsvoering en ontwikkeling van Zorgplein Maaswaarden raken.

Als persoon ben je een integere, accurate en overtuigende teamspeler, die met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid processen effectief kan organiseren en bewaken. Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, dit is vereist bij het opstellen van jaarplannen, beleidsadviezen, notities, rapportages, verslagen en brieven. Je bent daarnaast een onafhankelijk denker. We zoeken iemand die organisatie-sensitief en analytisch sterk is, en in staat is om met tact en ondernemingszin bij te dragen aan de ontwikkelingen van Zorgplein Maaswaarden.

Concreet houdt dit in dat je:

 • de bestuurscylus zodanig coördineert en realiseert dat besluitvormingsprocessen correct en efficiënt verlopen, zodat het bestuur tijdig in staat wordt gesteld om bij te sturen;
 • beleid- en besluitvormingsprocessen signaleert en bewaakt;
 • toeziet op de uitvoering van de uit overleggen voortvloeiende acties, je houdt daarbij overzicht, denkt innovatief mee en zorgt voor prioritering;
 • jaardocumenten opstelt;
 • in beleids- en besluitvorming door de bestuurder adviseert, inhoudelijk voorbereid en ondersteunt;
 • de rapportages aan en overleg met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voorbereid;
 • beleid en adviezen schrijft;
 • alle relevante externe en interne ontwikkelingen volgt en de vertaling maakt naar toepasbare beleidsadviezen, notities en maatregelen;
 • fungeert als intern projectleider.

Aanbod

 • Een inspirerende werkomgeving waarin er ruimte is voor zelfontplooiing en ontwikkeling;
 • Een contract voor 32-36 uur per week, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • Momenteel vindt de inschaling voor deze functie plaats, naar verwachting zal de inschaling vallen in FWG 60-65, CAO VVT;
 • Daarnaast kent Maaswaarden aantrekkelijke regelingen en stimulansen.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring in een soortgelijke beleidsmatige functie en/of ervaring in de (ouderen)zorg op een tactisch strategisch verantwoordelijke positie;
 • Je hebt HBO+ of WO werk- en denkniveau;
 • Je bent organisatorisch sterk, weet verbinding te maken en hebt een hands-on mentaliteit;
 • Je beschikt over een uitstekend beoordelingsvermogen en adviesvaardigheden.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de Bestuurssecretaris. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Daniëlle van Twist, Consultant Recruitment, via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Zorgplein Maaswaarden (locaties Wijkestein en de Notenhoff) is een kleine, dynamische zorgorganisatie in het Land van Heusden en Altena. Dynamisch en slagvaardig, een organisatie waar mensen elkaar kennen. Cliënten, familie, vrijwilligers en zorgprofessionals streven naar een gelijkwaardige samenwerking om zo een aantrekkelijke en vertrouwde woon/zorg/leefomgeving voor hun cliënten te creëren en een inspirerende werkomgeving voor hun medewerkers.

Momenteel staat Zorgplein Maaswaarden te midden van een organisatieontwikkeling om zo de focus op de cliënt te vergroten.

Vanuit de visie van Zorgplein Maaswaarden op genormaliseerd wonen is het uitgangspunt voor alle medewerkers en vrijwilligers om cliënten - waar mogelijk- het gevoel te geven dat zij bij hen kunnen wonen zoals zij dat thuis gewend waren.

Middels dialoog met hun cliënten hebben zij inzicht in hun wensen en gewoontes, in hun levensverhaal, normen en waarden. Ze realiseren zich dat zij te gast zijn bij de cliënt én een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van zorg- en dienstverlening. Dit laten ze zien in hun gedrag, ze zijn vriendelijk, actief en respectvol. Kwaliteit in omgang met elkaar en zorg voor cliënten staat bij hen hoog in het vaandel.

Voor meer informatie zie www.maaswaarden.nl.

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature