• Gorinchem
 • 40 uur

Directeur-Bestuurder

Ben jij een daadkrachtige en verbindende directeur-bestuurder die Huisarts en Zorg begeleidt naar toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio Gorinchem? Kun jij professionals inspireren en enthousiasmeren om steeds de volgende stap te zetten, met respect voor de dynamiek en historie van de organisatie en eerstelijnszorg, maar met oog op de toekomst? En beschik jij daarnaast over stevige leiderschaps- en organisatieontwikkelingservaring om samenwerking en samenwerkingsverbanden te regisseren? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de hele organisatie, geeft leiding aan de organisatie, bepaalt mede de strategie van de organisatie en geeft uitvoering aan het beleid. De directie legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur in de rol van aandeelhouder en aan de Raad van Commissarissen (RvC) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Kerntaken: 

 • Aansturen en leiding geven aan de medewerkers van de gehele organisatie;
 • Zorgdragen voor het personeelsbeleid en beheer van de organisatie;
 • Leiding geven aan de teamleiders, de directiesecretaris en de overige ondersteunende stafleden;
 • Initiëren en stimuleren van vernieuwingen in de organisatie;
 • Opstellen van de kaderbrief, het jaarplan, de begroting en het jaarverslag voor zowel de zorggroep als de huisartsenpost;
 • Adviseren van leden bestuur en RvC inzake strategisch thema’s en de te volgen koers van de organisatie;
 • Vertalen van het strategisch beleid naar een meerjarenbeleid voor de organisatie;
 • Voeren van onderhandelgesprekken met de zorgverzekeraars, ketenpartners en externe leveranciers;
 • Relatiebeheer van bestuurlijke contacten met relevante zorgaanbieders, ketenpartners, zorgverzekeraars brancheverenigingen en andere relevante stakeholders van de organisatie; 
 • Voorzitten directieoverleg.

Aanbod

Een uitdagende functie voor 38 uur (CAO huisartsenzorg). Bezoldiging vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Deze functie zal worden gewaardeerd conform de Wet Normering Topinkomens. De organisatie is ingedeeld in klasse 3. 

Functie-eisen

 • Bestuurlijk- en strategische ervaring in de zorg; 
 • Affiniteit met huisartszorg en/of huisartsenspoedzorg; 
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Goed in het onderhouden van langdurige relaties binnen en buiten de organisatie; 
 • Gevoel voor en handelen in de sfeer van een juiste inschatting van politieke- en bestuurlijke (interne) verhoudingen;
 • Initiërend vermogen en creativiteit voor het succesvol behalen van de gestelde doelen van de organisatie;
 • Brede kennis over (ontwikkelingen in) de zorg en inzicht in maatschappelijke trends en ontwikkelingen;
 • Het vermogen om op verbindende wijze vanuit inspiratie, energie en gedrevenheid te acteren bij verschillende partijen;
 • Ruime ervaring in de aansturing van professionals en staffunctionarissen; 
 • Brede management- en adviesvaardigheden.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de directeur-bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eva de Groot, consultant bij Neo-Mundo via 06 180 966 62 of 010 76 00 985 en eva.degroot@neo-mundo.nl.

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk 22 augustus een CV en
motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit twee gesprekken en een
e-assessment bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis,
ervaring en persoonlijkheid gaan verder op gesprek bij Huisarts en Zorg.

Over de werkgever

Huisarts en Zorg is een huisartsorganisatie die de belangen behartigt van de huisartsen in de regio Gorinchem e.o. door de aangesloten huisartsenpraktijken te ondersteunen om 24/7 goede huisartsenzorg te leveren. Huisartsen in de regio Gorinchem zijn verenigd in de Vereniging Huisarts en Zorg. Deze vereniging wordt bestuurd door een verenigingsbestuur bestaande uit vijf huisartsen. Deze vereniging is eigenaar van Huisartsenpost Gorinchem, Zorggroep Gorinchem en de facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen. Een directie, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee medisch directeuren, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van deze organisaties. Huisarts en Zorg bestaat uit drie onderdelen: 

 • Huisartsenpost Gorinchem e.o., die acute huisartsenzorg levert in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW).
 • Zorggroep Gorinchem e.o., die zorg levert aan mensen met een chronische aandoening en vanuit de leertuin KAM in de regio werkt aan innovatie en een goede samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis
 • Een facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen, die onder meer nascholingen voor huisartsen organiseert.

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature