• Etten-Leur
 • 40 uur

Leden Raad van Commissarissen

Bent u een toezichthouder, die met betrokkenheid en uit ervaring sterk is in tijden van verandering? Weet u te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing en resultaat? Ook in fasen van ontwikkelingen van meer existentiële aard? En wilt u dit alles inzetten voor de Raad van Commissarissen van Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant?

Dan zijn wij op zoek naar uw expertise!

Functie

Namens Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant zijn wij op zoek naar twee leden Raad van Commissarissen. Voor beide beide posities zoeken wij ervaren en betrokken leden, in een zich ontwikkelende bestuurlijke context en die bij voorkeur bekend zijn met het veld van de (medische- en/of eerstelijns-) spoedzorg. Eén van de leden zal op voordracht van de Patiëntenraad in de Raad van Commissarissen toetreden (conform art. 10 WMCZ 2018).

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

 • Het toezichthouden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene zaken in de coöperatie en de met haar verbonden stichtingen (Stichting Huisartsenposten West-Brabant en Stichting DiesNox);
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • Het goedkeuren van de financiële verslaglegging;
 • Het werkgeverschap van de Raad van Bestuur.

In 2020 heeft Huisartsenposten West-Brabant een juridische structuurwijziging doorgevoerd, waarbij een coöperatie opgericht is. Gezien de rol die de Algemene Leden Vergadering (ALV) sindsdien vervult, is per 2021 besloten om de Raad van Commissarissen uit drie leden te laten bestaan, waar dit er voorheen vijf waren. Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Commissarissen de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a. het toekomstbestendig maken van de spoed-eerstelijns zorg in West-Brabant en het versterken van de verbinding tussen de verschillende interne en externe stakeholders.

Aanbod

Als lid Raad van Commissarissen krijgt u de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige spoedeisende zorg in avond, nacht en weekend en de samenwerking met andere organisaties in de regio. De vergoeding voor deze rol valt binnen de normen van de WNT en bedraagt € 7.556 per jaar.

Functie-eisen

Als lid van de Raad van Commissarissen bent u een ambassadeur voor Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant en weet u het ‘verhaal’ van de organisatie te vertellen en te verantwoorden.

Alle Commissarissen van Huisartsenposten West-Brabant herkennen zich in de volgende omschrijving:

 • Affiniteit met het medisch domein in het algemeen, en/of in het domein van de huisartsenspoedzorg en/of de eerste lijn in het bijzonder;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de HAP West-Brabant stellen;
 • Aantoonbaar meer dan stevige bestuurlijke kwaliteiten, ook in tijden van veel verandering en met existentiële vraagstukken in een politiek complexe omgeving, en bij voorkeur ervaring met het reorganiseren, fuseren en/of ontvlechten van organisaties;
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen omtrent het beleid van de coöperatie en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • De kwaliteiten om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in en buiten de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Integriteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 • De competenties om vernieuwend, verbindend en communicatief sterk te zijn.

Gezien de beperkte omvang en de integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie, dienen alle Commissarissen zich als generalist op te kunnen stellen. Voor het team van Commissarissen zoeken we naar een mix van competenties op het gebied van:

 • Financieel/economische deskundigheid;
 • Publiek ondernemerschap en kwaliteit van dienstverlening;
 • Bekendheid met belangen van patiënten/maatschappelijke functie;
 • Algemene juridische kennis is een pré.

Het is verder van belang dat u op korte termijn beschikbaar bent.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de Leden van de Raad van Commissarissen voor Huisartsenposten West-Brabant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Het werkgebied van de Coöperatie Huisartsenposten West-Brabant omvat het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant en Tholen. De coöperatie bestuurt twee stichtingen, te weten de stichting Huisartsenposten West Brabant en de stichting DiesNox. Patiënten in dit werkgebied die in Avond, Nacht en Weekend met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen telefonisch contact opnemen met de huisartsenposten in Breda, Etten-Leur, Roosendaal of Bergen op Zoom. Als het kan, wordt volstaan met een zelfzorgadvies. Indien nodig wordt de patiënt uitgenodigd voor een consult op de post, is er contact via beeldbellen of vindt visite aan huis plaats. In totaal zijn er circa 240 gevestigde huisartsen bij Stichting Huisartsenposten West-Brabant aangesloten die bij toerbeurt diensten verrichten op de posten.

Hiernaast zijn er ruim 130 medewerkers voor de organisatie werkzaam. Voor meer informatie: www.huisartsenpostenwestbrabant.nl.

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature