• Gorinchem
 • 40 uur

Lid Raad van Commissarissen

Voor regionale huisartsenorganisatie Huisarts en Zorg in Gorinchem zijn wij op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen. Huisarts en Zorg is een vooruitstrevende huisartsenorganisatie die actief bijdraagt aan toekomstbestendige huisartsenzorg. Bent u een toezichthouder, die met betrokkenheid en uit ervaring sterk is in tijden van verandering? Bent u bekend met de (eerstelijns-) medische zorg en wilt u bijdragen aan het steeds verder professionaliseren van de organisatie? Bent u dan degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing en resultaat? Herkent u zich in het aandachtsgebied Juridisch of Medisch?

Dan zijn wij op zoek naar uw expertise!

Functie

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht houden op het beleid van de Directie van Huisarts en Zorg en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Daarbij richten ze zich op het belang van Huisarts en Zorg, het maatschappelijk belang en belang van betrokkenen. De Directie legt (o.a.) onderstaande besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen:

 • Het vaststellen of wijzigen van (strategische) beleidsplannen;
 • Het vaststellen of wijzigen van begrotingen.

De Raad van Commissarissen functioneert als adviseur voor de Directie en is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Directie. Iedere commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaren, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming voor eenzelfde periode.

Aanbod

Als lid Raad van Commissarissen krijgt u de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstbestendige huisartsenzorg en de samenwerking met andere organisaties in de regio. De vergoeding voor deze rol valt binnen de normen van de WNT en bedraagt €7040,- per jaar.

Functie-eisen

De omvang van de Raad van Commissarissen is bepaald op drie personen, waarvan 1 functie nu vrijkomt. De functie eisen voor deze functie zijn:

 • Minimaal HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met het medische domein in het algemeen, en/of in het domein van de huisartsenzorg in het bijzonder;
 • Integriteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Huisarts en Zorg stellen;
 • Aantoonbaar meer dan stevige bestuurlijke kwaliteiten, ook in tijden van veel verandering en met governance gerelateerde vraagstukken in een politieke omgeving;
 • Het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen omtrent het beleid van de organisatie en het functioneren van de directie te toetsen;
 • De kwaliteiten om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in en buiten de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Juridische opleiding en ruime ervaring in juridisch werkveld. Beschikbaarheid op werkdagen gedurende de dag in verband met vergaderingen.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Hollander en Eva de Groot, consultants bij Neo-Mundo via 06 421 024 15 en 06 180 966 62 of ingrid.hollander@neo-mundo.nl en eva.degroot@neo-mundo.nl.

Solliciteren

Solliciteren doet u door uiterlijk 12 september een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit een kennismakingsgesprek bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis, ervaring en persoonlijkheid gaan verder op gesprek bij Huisarts en Zorg.

Over de werkgever

Huisarts en Zorg is een huisartsorganisatie die de belangen behartigt van de (75) huisartsen in de regio Gorinchem e.o. door de aangesloten huisartsenpraktijken te ondersteunen om 24/7 goede huisartsenzorg te leveren. Huisartsen in de regio Gorinchem zijn verenigd in de Vereniging Huisarts en Zorg. Deze vereniging wordt bestuurd door een verenigingsbestuur bestaande uit vijf huisartsen. Het verenigingsbestuur is aandeelhouder van HenZ Holding B.V., waar de Huisartsenpost Gorinchem, Zorggroep Gorinchem en de facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen onder vallen. Een directie, bestaande uit de directeur-bestuurder en twee medisch directeuren, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van deze organisaties. Huisarts en Zorg bestaat uit drie onderdelen:

Huisartsenpost Gorinchem e.o., die acute huisartsenzorg levert in de avond-, nacht- en weekenduren (ANW).

Zorggroep Gorinchem e.o., die zorg levert aan mensen met een chronische aandoening en vanuit de leertuin KAM in de regio werkt aan innovatie en een goede samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis

Een facilitaire ondersteuningsorganisatie voor huisartsen, die onder meer nascholingen voor huisartsen organiseert.

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature