• Dordrecht
 • 40 uur

Lid Raad van Toezicht

Ben jij een visionair op het gebied van toekomstbestendige en innovatieve ouderenzorg? Wil je als toezichthouder bijdragen aan kwalitatief goede zorg? Ben je daarnaast ondernemend en weet je hoe je organisaties mee kunt nemen in groei en verandering? En heb jij het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en toezichthoudende afstand?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

Namens De Merwelanden zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht. Wij zoeken een betrokken lid, met kennis en ervaring in de care en een sterke affiniteit met de ouderenzorg.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en is samengesteld op basis van differentiatie naar kennis en ervaring. Voor deze zetel zijn wij opzoek naar een lid voor de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid. Vanuit dit aandachtsgebied ligt jouw focus op het toezicht op de realisatie van duurzame en kwalitatief goede zorg. Hierbij ligt de aandacht niet alleen op de zorginhoudelijke processen en het clientperspectief, maar ook op goed werkgeverschap en het binden en boeien van medewerkers.

Gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap, en dan specifiek binnen de ouderenzorg, is een gedegen visie hierop van groot belang voor het toekomstbestendig maken van De Merwelanden. Thema’s hierbij zijn ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie, het behouden en verder ontwikkelen van goed werkgeverschap en werknemerschap. Samenwerkingsverbanden gaan een steeds prominentere rol spelen in het leveren en het financieren van de zorg. Gebruik maken van het bestaande netwerk en het uitbouwen hiervan staat dan ook hoog op de agenda.

Toezichthoudende ervaring is geen vereiste.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de Raad van Toezicht van een ambitieuze en groeiende ouderenzorgorganisatie. De vergoeding voor deze rol valt binnen de normen van de WNT en bedraagt €14.080 per jaar.

Functie-eisen

Alle leden van de Raad van Toezicht herkennen zich in de volgende kenmerken:

 • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen omtrent het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Een visie op de toekomst van de ouderenzorg, zorgtechnologie en innovatie.

Aanvullend hierop zoeken wij iemand met de volgende competenties en expertisegebieden:

 • Kennis op het gebied van zorginhoudelijke vraagstukken en kwaliteit van zorg;
 • Kennis van de politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in de zorg, met name in de VVT;
 • Een visie op de huidige arbeidsmarktproblematiek en een creatieve en oplossingsgerichte houding ten opzichte van de vraagstukken die hiermee gepaard gaan;
 • Het vermogen om een stevige, adviserende en waar nodig kritische houding aan te nemen ten opzichte van het bestuur, en ook jouw collega toezichthouders;
 • Betrokkenheid bij het bijhouden en verbeteren van thema’s zoals ziekteverzuim, goed werkgeverschap en werknemerschap;
 • Kennis van de regio en het zorgaanbod is een pré. Open-minded zijn over ontwikkelingen en kansen die in de regio liggen;
 • Het vermogen om vanuit clientbelang te kunnen denken.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft het Lid Raad van Toezicht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephanie de Swart, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl .

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk maandag 19 september een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit een gesprek bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis en ervaring gaan verder op gesprek bij De Merwelanden.

Over de werkgever

De Merwelanden staat voor een waardevol leven voor ouderen, waarbij ieder mens ertoe doet, in verbinding met anderen. Waardevolle zorg betekent voor iedereen iets anders. De organisatie richt zich daarom eerst op de mens en daarna pas op de zorg. De Merwelanden werkt met hart- en ziel, en samen met anderen, om ouderen de beste zorg en ondersteuning te bieden. Ze zijn vakbekwaam: leren, groeien en innoveren hoort bij hun ontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de website.

Vragen? Neem contact op met Lieke!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Lieke!

Deel deze vacature