• Utrecht
 • 40 uur

Lid Raad van Toezicht (portefeuille financiën)

Bent u een ervaren toezichthouder en wilt u uw expertise op het gebied van financiën inzetten voor de Raad van Toezicht van CareCodex? En wilt u zo bijdragen aan een actieprogramma voor betere zorg voor moeder en kind door veilige informatie-uitwisseling? Bent u degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Functie

Stichting CareCodex is een stichting met ANBI status en wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De stichting voert het vierjarig programma Babyconnect uit. Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie uitwisseling tussen patiënt en professional (VIPP-programma) van de Nederlandse geboortezorg en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

De Raad van Toezicht vormt een professioneel team. Elk van de leden brengt expertise in op een specifiek terrein. Op dit moment zoeken we een lid Raad van Toezicht voor de portefeuille Financiën.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur);
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • de financiële verslaglegging, in samenspraak met de Raad van Bestuur.

Belangrijk strategisch thema waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht besteedt, is:

 • de voortgang van het actieprogramma Babyconnect

De Raad van Toezicht komt ongeveer 6x per jaar bijeen. De voorzitter stelt de agenda op en leidt de vergaderingen. Voorafgaand aan een vergadering vindt het agenda-overleg plaats tussen de voorzitter Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur.

Daarnaast vormt het lid Raad van Toezicht met de portefeuille financiën samen met een collega toezichthouder de auditcommissie. Deze commissie komt tweemaal per jaar bijeen.

Aanbod

Deze functie biedt u de kans om als toezichthouder een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de verbetering van zorg door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt.

Functie-eisen

Als lid van de Raad van Toezicht bent u een ambassadeur voor zowel CareCodex als Babyconnect en weet u het ‘verhaal’ van de organisatie te vertellen en te verantwoorden.

Het lid Raad van Toezicht met portefeuille Financiën heeft:

 • ruime bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, bij voorkeur opgedaan in een non-profit organisatie;
 • ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën (accountancy, financieel management) verkregen in een complexe en professionele organisatie;
 • bij voorkeur ervaring met subsidietrajecten van VWS en ondernemerschap;
 • ervaring met in een politiek complexe omgeving actief zijn met oog voor wat de operatie vraagt;
 • affiniteit met ICT;
 • de competenties om ondernemend, vernieuwend, verbindend en verbaal sterk te zijn;
 • inzicht in het krachtenveld waarbinnen Babyconnect zich bevindt.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search- en adviesbureau in de zorg en werft het lid Raad van Toezicht voor Babyconnect. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Stichting CareCodex is gericht op het verbeteren van zorg door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. Op dit moment zet CareCodex zich middels het VIPP-programma Babyconnect in voor de geboortezorg. Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere ketenpartners kunnen in veel gevallen nog niet of beperkt digitaal informatie delen over en met hun patiënten/cliënten. Het ministerie van VWS wil met Babyconnect deze situatie verbeteren door regionale initiatieven voor digitale gegevensuitwisseling te ondersteunen.

Voor meer informatie ziet u: www.carecodex.org en www.babyconnect.org.

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature