• Delft
  • 40 uur

Manager Behandelpraktijk

Ben jij een ervaren en ondernemende verandermanager en wil jij doorbouwen met enthousiaste professionals van een multidisciplinair team in Pieter’s Behandel Praktijk? Heb jij stevige ervaring in -en kennis van de Eerstelijns of de zorg? Krijg jij energie van het opereren op zowel tactisch als operationeel niveau met oog voor gezonde bedrijfsvoering? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

Namens Pieter van Foreest zijn wij op zoek naar een manager voor Pieter’s Behandel Praktijk. Pieter’s Behandel Praktijk is dé praktijk voor gespecialiseerde behandeling in de buurt. Pieter’s Behandel Praktijk bestaat uit een team van deskundige behandelaren die gespecialiseerd zijn in (complexe) zorgvragen bij ouderen, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen en specialisten oudergeneeskunde. Deze behandelaren geven individuele behandeling en advies, maar werken ook steeds nauwer samen, met elkaar en met de huisartsen in het werkgebied en met de verschillende woonlocaties. Deze zorgprofessionals zetten zich met passie in zodat ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Je gaat de volgende stappen zetten in de versterking van samenwerking en verdere professionalisering van het multidisciplinaire team van zo’n 35 professionals, verdeeld over meerdere locaties.

Sinds een aantal jaren heeft het team ook specialisten ouderengeneeskunde (afgekort SO) die in de eerste lijn ingezet kunnen worden op verzoek van de huisarts. In de regio loopt in dat kader een project, Multidisciplinair Team Ouderen, samen met het ziekenhuis Rdgg en de verzekeraar.
Deze relatief nieuwe dienst is in opbouw en is bijvoorbeeld uitgebreid met het beoordelen van Rechtelijke Machtiging (RM) in het kader van de wet Zorg en Dwang.
Behandelingen worden zowel thuis, in verzorgingshuizen als op de praktijk geboden. 

De Manager geeft leiding en sturing aan een sterk behandelteam van 36 gedreven en jonge professionals. Je bent integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en het financiële resultaat. Er ligt een stevige uitdaging, zowel bedrijfskundig als organisatorisch. Je zorgt voor de wederzijdse verbinding met de onderdelen van Pieter van Foreest, de  behandelaren werkzaam voor Pieters’ Behandelpraktijk en binnen het nieuwe onderdeel Behandeling en Expertise.
Pieter’s Behandel Praktijk is een unieke combinatie van ondernemen op het snijvlak van eerste lijnszorg en directe koppeling aan ouderenzorg. 

Voor het komende jaar liggen er voor de manager een aantal belangrijke concrete doelstellingen. Waaronder het samen met de directeur Behandeling en Expertise en collega managers doorontwikkelen op expertise en zichtbaarheid Pieter van Foreest in de regio.
Je gaat door ontwikkelen op die specifieke dienstverlening waar de behandelpraktijk echt toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere praktijken en kijkt hoe dat in breder perspectief van PvF nog beter kan. Daarnaast ga je samen met de SO’s de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn verder ontwikkelen en verder laten aansluiten bij regionale ontwikkelingen.
Met de manager Revalidatie en Herstel ga je revalidatie thuis als vervolg op GRZ-verblijf verder vormgeven. Je kijkt naar nieuwe zorgpaden om de processen beter te stroomlijnen, te optimaliseren. 
Samen met het team ga je, o.a. door slimme planning, de roosterindeling optimaliseren in balans met declarabiliteit en klantvriendelijkheid. Hiermee voortbouwend op wat dit jaar in gang is gezet.

Aanbod

  • Een aantrekkelijke en uitdagende functie als manager Pieter’s Behandel Praktijk voor minimaal 24 uur per week, waarbij uitbreiding mogelijk is naar 28-36 uur per week met aan de Behandelpraktijk gerelateerde projecten; 
  • Inschaling volgens de CAO VVT in FWG 65, maximaal € 5.939,16 per maand, op basis van 36 uur per week (per 1 maart 2023 max. € 6.117,33 per maand, op basis van 36 uur per week);
  • In eerste instantie een aanstelling voor één jaar, met vervolgens een contract voor onbepaalde tijd; 
  • Een 13e maand, vakantietoeslag, een goede pensioenvoorziening, diverse collectieve verzekeringen, mogelijkheid tot deelname aan het fietsplan, verlofuren regeling, Fun voor Pieter en een tegemoetkoming voor fitness. 

Functie-eisen

  • HBO+ of academisch werk- en denkniveau, aangevuld met ruime managementervaring in de zorg, waarbij aantoonbare resultaten zijn behaald; 
  • Ervaring of sterke affiniteit met de dynamiek van de eerstelijnszorg of ervaring/sterke affiniteit met de (gespecialiseerde) revalidatie- en ouderenzorg en in het aansturen van multidisciplinaire behandelteams is een pré, een achtergrond als behandelaar eveneens;
  • Je bent bedrijfskundig sterk; 
  • Je hebt een tactische blik en kijkt daarbij zowel naar de grote lijnen als naar de daadwerkelijke inrichting en implementatie;
  • Je bent sterk in helder communiceren en het creëren van draagvlak.

Naast de eerder beschreven eigenschappen, is de Manager een teamspeler die samen met de directeur en collega-managers de lijnen voor de komende jaren kan uitwerken. Jouw kracht en plezier is het inzichtelijk maken en bespreekbaar houden van het rendement van de behandelteams in samenhang met de complete zorg- en dienstverlening van Pieter van Foreest. Overtuigingskracht en sturend vermogen zijn hierbij van belang. Tenslotte ben je een inspirator voor de teams waarmee je werkt en weet je op welk moment je moet staan voor een door het management gekozen oplossing waarbij je je teams soepel begeleidt, ondersteunt en faciliteert. 

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de Manager Pieter’s Behandel Praktijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Daniëlle van Twist, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk maandag 17 juli een CV en motivatie achter te laten. Bij geschiktheid op basis van deze documenten, plannen we zo snel mogelijk een gesprek met je in. Mocht er eerder dan 3 juli een match ontstaan, dan kan het zijn dat de procedure eerder sluit. De procedure bestaat uit twee gesprekken en een e-assessment bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis, ervaring en persoonlijkheid gaan verder op gesprek bij Pieter van Foreest.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure

Over de werkgever

Pieter van Foreest is een organisatie waar je op kunt bouwen. Zij staan stevig, zijn financieel gezond en weten waar ze naar toe willen. Pieter van Foreest is een veelzijdige zorgorganisatie voor ouderen met 25 verpleeghuizen en woonzorgcentra, thuiszorg, hulp bij huishouden, ontmoetingscentra met dagbehandeling en diverse gespecialiseerde voorzieningen zoals revalidatie- en behandelcentra, palliatieve zorgafdelingen en zorgboerderijen. Het werkgebied ligt in de regio’s Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en het Westland. De kernwaarden zijn; Samen, Jezelf zijn en Boven verwachting.

Meer informatie en kerncijfers over Pieter van Foreest zijn te vinden op https://pietervanforeest.nl/

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature