• Rotterdam
 • 40 uur

Twee Leden Raad van Toezicht

Wilt u bijdragen aan de verdere groei van een stichting met een unieke behandelmethode voor chronische (pijn-) klachten aan het bewegingsapparaat? Bent u een ervaren strategisch manager, bestuurder of toezichthouder en wilt u uw expertise inzetten voor de Raad van Toezicht van het Spine & Joint Centre? En heeft u in het bijzonder ervaring opgedaan? In een organisatie gericht op publiek ondernemerschap en dienstverlening met aandacht voor een goede invulling van het klant/cliëntperspectief? Óf als Medisch Professional met ervaring in en/of affiniteit met wetenschappelijk onderzoek?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Functie

Het Spine & Joint Centre te Rotterdam behandelt sinds de oprichting in 1996 patiënten met therapieresistente, complexe chronische (pijn-) klachten aan het bewegingsapparaat, specifiek voor nek, rug en bekken.

De Raad van Toezicht vormt een professioneel team van 3 leden. Elk van de leden is onafhankelijk en brengt expertise in op een specifiek terrein; een lid met financiële deskundigheid, één met medisch- en/of wetenschappelijke achtergrond en een lid, benoemd uit een bindende voordracht van de Cliëntenraad, met ervaring in publiek -ondernemerschap en goede dienstverlening met aandacht voor het klantperspectief.

Ieder lid van de Raad van Toezicht weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot groei, verbeteren en vernieuwen. En is evenwichtig in het geven van de benodigde handelingsruimte aan de bestuurder en het stellen van de juiste vragen; wijs en constructief in de verhouding bestuurder – toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een juiste mix van verdieping en verbinding.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

 • Het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur;
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • Het op een passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.

Aanbod

Betekenisvolle posities in de Raad van Toezicht van een mooie en pionierende zorginstelling die staat voor de kernwaarden mensgericht, professioneel en gedreven.

De Raad van Toezicht wordt beloond binnen de geldende richtlijnen van de WNT.

Functie-eisen

Specifieke eisen voor de toezichthouders:

 • Inzicht in het krachtenveld waarbinnen Spine & Joint Centre zich bevindt.
 • De competenties om empathisch, vernieuwend, verbindend en verbaal sterk te zijn;
 • Ervaring met in een politiek complexe omgeving actief zijn, met oog voor wat de operatie vraagt;
 • De benoeming van één van de leden komt tot stand op voordracht van de Cliëntenraad.

Lid met aandachtsgebied publiek ondernemerschap en kwaliteit van dienstverlening:

 • Heeft kennis en beroepsmatige ervaring met kwaliteit van dienstverlening en klantparticipatie;
 • Weet als geen ander het perspectief van de cliënt te behartigen en heeft bij voorkeur ervaring met het succesvol implementeren en bewaken van een customer of patient journey;
 • Met aandacht voor en bekendheid met ontwikkelingen in de zorg en de impact die deze voor de organisatie en cliënt heeft.

Lid met aandachtsgebied medische achtergrond met ervaring in of speciale aandacht voor wetenschappelijk onderzoek:

 • Heeft een medische achtergrond met ervaring in en/of affiniteit met wetenschappelijk onderzoek;
 • Heeft vanuit (medische) ervaring zicht op en kennis van de zorgprocessen en dynamiek binnen een kliniek;
 • Heeft ervaring met beleid inzake de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor cliënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders;
 • Heeft visie op de (strategische) positionering en portfoliokeuze van het Spine & Joint Centre en op mogelijkheden voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de leden van Raad van Toezicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Romme, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Het Spine & Joint Centre is een medisch specialistisch poliklinisch revalidatiecentrum met een unieke aanpak van chronische (pijn-) klachten. Binnen de integrale, interdisciplinaire behandeling staat gedragsverandering vooral in het teken van herstel van (lichamelijke) functie. Hiertoe beschikt het SJC over actuele wetenschappelijke kennis en draagt hier, in universitaire samenwerking, zelf ook aan bij. Deze kennis wordt geïntegreerd met principes uit de gedragswetenschappen aan patiënten aangeboden. Met deze werkwijze behaalt het SJC zeer goede resultaten die ook op lange termijn aanhouden.

Vragen? Neem contact op met Ingrid!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Ingrid!

Deel deze vacature