Introductie

Bent u een ervaren toezichthouder en wilt u uw expertise op het gebied van financiën en/of ICT inzetten voor de Raad van Toezicht van CareCodex? En wilt u zo bijdragen aan een actieprogramma van VWS voor betere zorg voor moeder en kind door veilige informatie-uitwisseling? Bent u degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Functie

Stichting CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk en wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. Babyconnect is een actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van Babyconnect is betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte door gebruiksvriendelijke en veilige informatie-uitwisseling tussen patiënten/cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling. De Raad van Toezicht vormt een professioneel team. Elk van de leden brengt expertise in op een specifiek terrein. Op dit moment wordt gezocht naar een voorzitter en een lid Raad van Toezicht met de te verdelen portefeuilles Financiën en ICT.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:
• Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur);
• Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
• Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
• Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
• Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
• De financiële verslaglegging.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:
• De uitvoering van het actieprogramma Babyconnect.

De Raad van Toezicht komt ongeveer 6x per jaar bijeen. Voorafgaand aan een vergadering vindt het agenda-overleg plaats van de voorzitter en de bestuurder. De voorzitter stelt de agenda op en leidt de vergaderingen.

Aanbod

De functie biedt u de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap, bevalling en ontwikkeling.

Functie-eisen

Als voorzitter of lid van de Raad van Toezicht bent u een ambassadeur voor zowel CareCodex als Babyconnect en weet je het ‘verhaal’ van de organisatie te vertellen en te verantwoorden.

Het lid en de voorzitter Raad van Toezicht met de te verdelen portefeuilles Financiën & ICT hebben samen:
• Ruime bestuurlijke of toezichthoudende ervaring en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, bij voorkeur opgedaan in een non-profit organisatie;
• Kennis van en ervaring op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in combinatie met EHealth en zorginnovaties;
• Ruime ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën, (accountancy, financieel management) verkregen in een complexe en professionele organisatie binnen of buiten de zorg;
• Bij voorkeur ervaring met subsidietrajecten, met ondernemerschap en is actief geweest in een commerciële omgeving;
• Ervaring met in een politiek complexe omgeving actief te zijn met oog voor wat de operatie vraagt;
• De competenties om vernieuwend, verbindend en verbaal sterk te zijn;
• Inzicht in het krachtenveld waarbinnen Babyconnect zich bevindt.

Organisatie

Stichting CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk en wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De cliënt/patiënt staat daarbij bovenaan in de hiërarchie van eindgebruikers en voert regie over zijn of haar persoonlijke gegevens en informatie, waarbij zijn of haar privacy en zelfbeschikking geborgd zijn.

Babyconnect is een actieprogramma van de Nederlandse geboortezorg en het ministerie van VWS, uitgevoerd door stichting CareCodex. Het doel van Babyconnect is betere zorg voor moeder en kind bij zwangerschap en geboorte door gebruiksvriendelijke en veilige informatie-uitwisseling tussen patiënten/cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling.

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en andere ketenpartners kunnen in veel gevallen nog niet of beperkt digitaal informatie delen over en met hun patiënten/cliënten. Het ministerie van VWS heeft aangekondigd dat zij deze situatie wil verbeteren door regionale initiatieven voor informatiedeling volgens de aanpak van Babyconnect te gaan ondersteunen.

Babyconnect zoekt voor deze uitdaging professionals en experts die het verschil kunnen maken. Verbinders die anderen het succes gunnen, strategen die met praktische oplossingen komen en doeners die gemakkelijk de weg vinden in een complexe omgeving.

De uitvoerende organisatie CareCodex is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, waarbij het belang van de cliënt/patiënt centraal staat.

Voor meer informatie: www.carecodex.org en www.babyconnect.org

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de voorzitter en het lid Raad van Toezicht voor CareCodex. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.