• Rotterdam
 • 40 uur

Adviseur / Programmamanager

Ben jij iemand die proactief zoekt naar mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en vernieuwingen in zorg en welzijn? Een ontwikkelaar die denkt in duurzame oplossingen en kansen? Ben je nieuwsgierig en wil je professionals en partijen in de regio begeleiden bij de transformatie van zorg en welzijn? En draag je graag je steentje bij aan verander- en samenwerkingsprocessen die helpen om de zorg toekomstbestendig te houden?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

De toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn staan toenemend onder druk. Eén van de oplossingsrichtingen is effectieve samenwerking. In de eerstelijnszorg en over domeinen heen, lokaal en regionaal. Voor én met inwoners en gericht op gezondheid. Het is de missie van Samergo om als regionale partner het veld te helpen om deze samenwerkingen waar te maken. Met zorg- en welzijnsorganisaties, inwoners en burgerinitiatieven, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Samenwerkingen die bijdragen aan de beschikbaarheid van zorg en het bevorderen van gezondheid.

De adviseurs van Samergo zijn experts in transitie-, programma- en projectmanagement in zorg en welzijn. Ze zijn toekomstgericht met oog op de impact op toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn. Ze bieden denk- en executiekracht, agenderen, adviseren en begeleiden en realiseren van allerlei vormen van (netwerk)samenwerking. 

Namens Samergo zijn wij op zoek naar een adviseur/programmamanager. Afhankelijk van je project of programma varieert je rol binnen Samergo van kwartiermaker, projectleider, programmamanager, adviseur, onderzoeker tot procesbegeleider. Binnen elk van deze rollen ben je bezig om zorgorganisaties op operationeel, tactisch en/of strategisch niveau samen te laten werken zodat de zorg toekomstbestendiger wordt. Je hebt een uitdagende rol waarbij je de verschillende belangen van diverse actoren bij elkaar brengt en hen ondersteunt bij het behalen van impactvolle resultaten. De context van de opdrachten hebben altijd een verband met de landelijke ontwikkelingen in de zorg en vragen om concrete vertaling naar het werkgebied waarin Samergo actief is (Regio Rotterdam, Zuid-Hollandse Eilanden en Waardenlanden). Als adviseur/programmamanager begeleid je domeinoverstijgende samenwerking in de eerstelijnszorg en tussen de eerstelijnszorg en andere zorg- en welzijnsdomeinen. De preferente zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en CZ in de regio zijn belangrijke partners/ opdrachtgevers van Samergo, naast gemeenten, huisartsenorganisaties, zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden in het werkgebied.

Binnen de verschillende trajecten werk je zowel zelfstandig als samen met collega’s om urgentiebesef en draagvlak tussen diverse partijen te creëren bij onder andere zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Hierbij werk je in teams samen om de voortgang en impact van projecten op thema’s zoals versterking van de organisatiekracht van de eerstelijnszorg, regionale samenwerking en digitalisering in de zorg te realiseren en te monitoren. Regelmatig heb je hierbij contact met onze samenwerkingspartners in de regio, zoals zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden. Je bent verantwoordelijk om als kwartiermaker actief kansen voor nieuwe ontwikkelingsvraagstukken en initiatieven te signaleren en waar mogelijk te verzilveren. Daarnaast ben je actief bezig met je professionele ontwikkeling door je kennis te verrijken over werkvormen en instrumenten waarmee je jouw persoonlijke effectiviteit in een veranderingstraject kunt vergroten. Als adviseur/programmamanager ben je daarnaast sterk in het zelfstandig opbouwen van een professioneel netwerk op zowel operationeel, tactisch als bestuurlijk niveau. Daarnaast heb je een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke context waarin je opereert en ben je bedreven in stakeholdermanagement. 

Aanbod

 • Een mooie functie van 28-38 uur met een passend salaris van €4.000 tot max. €5.730 bruto per maand, op basis van een fulltime contract, afhankelijk van ervaring.
 • Daarnaast biedt Samergo aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand.
 • Verder heeft Samergo veel aandacht voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Zo volg je samen met jouw toekomstige collega’s interessante incompany trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van netwerktheorieën, systemisch werken en ondernemend adviseren.
 • Daarnaast gaan we graag met jou in gesprek over jouw opleidingsbehoefte, waardoor je volledig toegerust wordt om aan de slag te gaan.
 • Je komt te werken met gedreven collega’s waar je wat van kunt leren en die ook graag van jou leren. De programmateams zijn in de basis zelf organiserend. Samergo gelooft in de kracht van een team waarin ieder zijn eigen kwaliteiten meebrengt en collegiaal met elkaar samenwerken vanzelfsprekend is. 
 • In eerste instantie ontvang je een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch denk- en werkniveau; 
 • Analytisch en procesmatig denken en de vertaalslag naar de praktijk maken zijn kwaliteiten van je;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verandertrajecten en het opzetten en succesvol uitvoeren van programma’s of (strategische) projecten;
 • Kennis van het zorgstelsel in het algemeen, de eerstelijnsgezondheidszorg en het zorg(inkoop)beleid is een pré;
 • Je hebt kennis van methoden en modellen in relatie tot adviesvaardigheden en hebt affiniteit met de dynamiek binnen verander- en samenwerkingsprocessen; 
 • Je bent communicatief vaardig en een uitnodigende gesprekspartner, en in staat om mensen en partijen in beweging te krijgen;
 • Je bent proactief en ondernemend, met oog voor resultaten en oplossingen
 • Je bent een teamspeler; je collega’s werken graag met jou samen;
 • Je hebt een positief-kritische houding en kwaliteit leveren is voor jou vanzelfsprekend;
 • Je bent zelfstandig in je denken en doen en sterk in het plannen en aanbrengen van prioritering in eigen werkzaamheden. In een continue wisselende werkomgeving verlies je jouw prioriteiten niet uit het oog.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search- en adviesbureau in de zorg en werft de Adviseur/ Programmamanager. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Julia Kee (06 – 28 92 63 82; julia.kee@neo-mundo.nl) of Sarina de Jong (06 – 15 26 36 06 ; sarina.dejong@neo-mundo.nl), consultants bij Neo-Mundo.

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk maandag 4 maart een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit twee gesprekken en een e-assessment bij Neo-Mundo. Tussentijds is er gelegenheid om al vroeg kennis te maken met Samergo om gevoel te krijgen bij de organisatie door een laagdrempelig (digitaal) koffiemoment. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis, ervaring en persoonlijkheid gaan verder op gesprek bij Samergo.

Over de werkgever

Samergo is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in de regio’s Waardenland, Zuid Hollandse Eilanden – BAR en Rotterdam. Het is de missie van Samergo om het veld van zorg en welzijn te helpen deze samenwerkingen waar te maken. Met professionals, organisaties en netwerken realiseren we gezondere wijken, gemeenten en regio’s.  Er werken 23 medewerkers, samen circa 20 fte. Daarnaast zijn er verschillende ZZP’ers voor Samergo werkzaam. 

Vanuit hun maatschappelijke opdracht onderscheiden ze drie kerntaken:

 • Kennis delen en inzicht geven: Samergo kent de context en het beleid, zowel landelijk, regionaal, als lokaal. We stellen onze kennis ter beschikking aan het veld en dragen bij om complexe vraagstukken voor de praktijk inzichtelijker te maken. 
 • Netwerken en organisatievormen bouwen: Samergo helpt bij de realisatie van netwerkvormen die nodig zijn voor regionale en wijkgerichte samenwerking,  transitievraagstukken en Juiste Zorg Op de Juiste Plek. We doen dit door partijen in het veld bij elkaar te brengen, door trajecten te initiëren en door de realisering ervan te begeleiden. 
 • Onderzoeken of de doelen bereikt worden: Samergo geeft waarden als gezondheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid gericht inhoud. Dat doen we door onder andere de aard en omvang van vraagstukken te analyseren en te duiden. Ook bieden we inzicht in de behoeften en wensen van een populatie en zorgen voor (tussentijdse) evaluatie en monitoring. Het (toenemende) belang van doelmatigheid van zorg nemen we hier nadrukkelijk in mee.

Afgestemd op de aard van het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, programmamanager, informatiemanager, onderzoeker en partner. 

De inzet van Samergo wordt voor het grootste deel gefinancierd op basis van de beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg’ zoals opgesteld door de NZa in opdracht van het Ministerie van VWS. De betaling van die financiering loopt via de preferente zorgverzekeraars van de regio, te weten Zilveren Kruis, CZ en VGZ. Overige inkomsten vloeien voort uit projecten op basis van opdrachten van verschillende partijen.

Neem vooral een kijkje op de website van Samergo: https://samergo.nl/ 

Vragen? Neem contact op met Lieke!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Lieke!

Deel deze vacature