• Huisartsenposten Rijnmond
  • 40 uur

Lid Raad van Commissarissen

Heeft u bestuurlijke ervaring en wilt u in een toezichthoudende rol bijdragen aan het steeds verder professionaliseren van Huisartsenposten Rijnmond? Bent u degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing en resultaat? Kent u het krachtenveld waarbinnen huisartsenposten zich bevinden als geen ander? En heeft u ook een medische achtergrond?

Dan zijn wij op zoek naar u!

Functie

Namens Huisartsenposten Rijnmond zijn wij op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen, ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden. Een ervaren en betrokken lid in een zich steeds verder ontwikkelende bestuurlijke context en die goed bekend is met het veld van de medische- en eerstelijns- zorg in het bijzonder.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden en is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

  • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur);
  • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht: integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, de kwaliteit van de zorg en de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur en de aandeelhouder;
  • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en van de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast is er tweemaal per jaar een algemene aandeelhoudersvergadering.

Als lid van de Raad van Commissarissen bent u ook lid van de Kwaliteitscommissie. Deze heeft drie keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur.

Aanbod

Huisartsenposten Rijnmond heeft per 1 januari 2020 plaats voor een nieuw lid in de Raad van Commissarissen. Als lid Raad van Commissarissen krijgt u de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van betere spoedeisende zorg in avond, nacht en weekend in regio Rijnmond en de samenwerking met andere organisaties in de regio.

De bezoldiging valt binnen de normstelling van de WNT-2.

Functie-eisen

Als lid van de Raad van Commissarissen bent u een ambassadeur voor Huisartsenposten Rijnmond en weet u het ‘verhaal’ van de organisatie te vertellen en te verantwoorden.

Het lid Raad van Commissarissen heeft:

  • Bestuurlijke ervaring en kennis van speelveld tussen de eerste en tweede lijn;
  • Een medische achtergrond, bij voorkeur in de tweede lijn;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Huisartsenposten Rijnmond stellen;
  • De competenties om vernieuwend, verbindend en verbaal sterk te zijn;
  • Zicht op het krachtenveld waarbinnen huisartsenposten zich bevinden.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search- en adviesbureau in de zorg en werft het Lid Raad van Commisarissen voor Huisartsenposten Rijnmond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Huisartsenposten Rijnmond is in 1998 opgericht door de huisartsen in de regio Rijnmond en inmiddels gegroeid tot een organisatie waar meer dan 800 huisartsen, basisartsen, verpleegkundig specialisten, ruim 220 triagisten en baliemedewerkers en 40 medisch chauffeurs.

Huisartsenposten Rijnmond zorgt ervoor dat de patiënt in goede handen is tijdens avond-, nacht- en weekenduren wanneer de eigen huisarts zelf niet beschikbaar is. Dit doen zij door de juiste zorg te bieden op het juiste moment, door de juiste persoon, op de juiste plaats.

Met meer dan 1 miljoen inwoners in het verzorgingsgebied en jaarlijks ruim 260.000 patiëntcontacten is het één van de grootste huisartsenposten van het land.

Voor meer informatie ziet u: www.huisartsenpostenrijnmond.nl

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature