• Delft
 • 40 uur

Manager Revalidatie en Herstel

Ben jij een resultaatgerichte verbinder én kan jij leidinggeven en aansturen op een ‘brede band’? Krijg jij energie van het door ontwikkelen en innoveren van de processen en zorgpaden in de GRZ én van een wetenschappelijke benadering? Weet jij gezagsvol te handelen op basis van je vakmanschap en ben je een ondernemend en proactief persoon?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

Namens Pieter van Foreest zoeken wij een Manager Revalidatie en Herstel met ervaring in de (revalidatie)zorg. De afdeling zorgt ervoor dat cliënten zo snel mogelijk revalideren (GRZ) c.q. herstellen (ELV) en daarna weer verantwoord thuis kunnen wonen na een opname in het ziekenhuis en/of verwijzing van de huisarts . Pieter van Foreest heeft begin 2022 het Topcare predicaat voor de GRZ toegekend gekregen. 

De manager maakt onderdeel uit van twee divisies en rapporteert aan de Directeur divisie Delft Oostland en de Directeur Behandeling & Expertise en maakt onderdeel uit van het MT. 

Je bent resultaatverantwoordelijk voor de afdeling (Er zijn 80 GRZ bedden en 14 ELV bedden verdeeld over 2 locaties, de Beukenlaan in Delft en het Reinier de Graaf Gasthuis) voor het behalen van afgesproken resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg voor cliënten, personeelsmanagement en bedrijfsvoering. De manager werkt zeer nauw samen met de eerste specialist ouderengeneeskunde (ESO) en geeft leiding aan twee teammanagers V&V, artsen, verpleegkundig specialisten, behandelaren, projectleider GRZ. 

Pieter van Foreest vindt het belangrijk dat er uniformer wordt gewerkt op tijdelijk verblijf en in dat kader is de manager Revalidatie & Herstel voor álle ELV-afdelingen binnen Pieter van Foreest verantwoordelijk voor de functionele aansturing. Hierbij spelen de evaluatie en doorontwikkeling van zorgpaden en van het therapeutisch klimaat een centrale rol. Daarnaast heeft de manager Revalidatie en Herstel een belangrijke rol in de verdere doorontwikkeling van de ambulantisering van de GRZ. 

Concreet houdt dit in dat:

 • Je geeft op een inspirerende manier leiding aan de afdeling Revalidatie en Herstel, daarnaast werk je ook mee aan de verdere ontwikkeling van de verschillende divisies;  
 • Je invulling geeft aan de functionele aansturing ELV in afstemming met de desbetreffende locatiemanagers;
 • Je zorg draagt voor het realiseren en  enthousiasmeren van een onderzoeksklimaat binnen de GRZ afdelingen en in kader  van het Topcare predicaat;
 • Je zorg draagt voor de verdere ontwikkeling van zorgpaden voor GRZ en ELV en het therapeutisch klimaat; 
 • Je draagt zorg voor de  verdere doorontwikkeling van de ambulantisering van de GRZ;
 • Je verder investeert in de ontwikkeling, flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers en de bevordering van teamwork en samenwerken binnen de teams;
 • Je zorgt draagt voor het verder doorbouwen op de in gang gezette veranderingen (bv Ysis, Topcare) en deze koersvast implementeren en borgen;
 • Je de interne ketensamenwerking binnen Pieter van Foreest blijvend bevordert;
 • Je verantwoordelijkheid neemt voor de externe (keten) samenwerking met ziekenhuizen, en huisartsen en het verstevigen van de positie van GRZ in de regio als ook een actieve bijdrage levert in landelijke netwerken;
 • Je verantwoordelijkheid neemt voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking met MSR (Medisch Specialistische Revalidatie), Basalt;
 • Je initieert en stimuleert het ontwikkelen en implementeren van innovatieve toepassingen in de GRZ. 

Aanbod

 • Een aantrekkelijke en uitdagende functie voor 36 uur per week; 
 • Inschaling volgens de CAO VVT in FWG 70, maximaal €7.293,58 per maand, op basis van 36 uur per week;
 • In eerste instantie een aanstelling voor één jaar, met vervolgens een contract voor onbepaalde tijd; 
 • Een 13e maand, vakantietoeslag, een goede pensioenvoorziening, diverse collectieve verzekeringen, mogelijkheid tot deelname aan het fietsplan en een tegemoetkoming voor fitness. 

Functie-eisen

 • HBO+ of academisch werk- en denkniveau, aangevuld met ruime managementervaring in de zorg, bij voorkeur in een ziekenhuis- of revalidatiesetting, waarbij aantoonbare resultaten zijn behaald; 
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende en coachende vaardigheden;
 • Je hebt een duidelijke visie op revalidatie(zorg) en bent in staat de vertaalslag te maken van strategie en implementatie;
 • Je kunt de vertaalslag maken van beleid naar uitvoering en je hebt een stevige operationaliseringskracht;
 • Je hebt een aantoonbaar ‘maatschappelijk ondernemend profiel’. 

Naast de eerder beschreven eigenschappen, is de Manager een proactief persoon, een innovator met een dienstverlenende instelling. Als leidinggevende ben je besluitvaardig en toegankelijk met een menselijke en zakelijke stijl gericht op de ontwikkeling van medewerkers. Verder ben je een inspirator, ben je niet confrontatie vermijdend en werk je vanuit vertrouwen. 

De huidige context binnen de GRZ maken het kunnen anticiperen op continue veranderingen en ontwikkelingen een belangrijke eigenschap voor de manager. Verander- en implementatiekracht zijn daarbij belangrijke kwaliteiten, bijvoorbeeld voor het vertalen en implementeren van de visie en strategie van Pieter van Foreest. Ten slotte ben je in staat om beleid te operationaliseren en ben je een sterke communicator, empatisch en sensitief. 

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de Manager Revalidatie en Herstel. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sven den Hartigh of Daniëlle van Twist, consultants bij Neo-Mundo via 010 760 0985 of info@neo-mundo.nl 

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk maandag 19 juni een CV en motivatie achter te laten. Bij geschiktheid op basis van deze documenten, plannen we zo snel mogelijk een gesprek met je in. Mocht er eerder dan 19 juni een match ontstaan, dan kan het zijn dat de procedure eerder sluit. De procedure bestaat uit twee gesprekken en een e-assessment bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis, ervaring en persoonlijkheid gaan verder op gesprek bij Pieter van Foreest. 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.

Over de werkgever

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest biedt met ruim 3.740 medewerkers (circa 2200 fte) en 2.400 vrijwilligers zorg-, woon-, welzijns- en behandeldiensten aan zorgbehoevende ouderen in de regio Delft, Westland en Oostland (gemeenten Delft, Midden-Delfland, Westland en Pijnacker / Nootdorp). Pieter van Foreest levert diensten in het kader van de persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling met en zonder verblijf aan cliënten met een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en hulp bij het huishouden in de gemeenten Delft, het Westland en het Oostland. Tevens biedt Pieter van Foreest geriatrische revalidatie, extramurale behandeldiensten (zoals fysiotherapie, logopedie en ergotherapie) en tijdelijk verblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Meer informatie over Pieter van Foreest is te vinden op http://www.pietervanforeest.nl.

Vragen? Neem contact op met Ingrid!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Ingrid!

Deel deze vacature