• Nederland
 • 40 uur

Twee leden Raad van Toezicht

Namens Stichting Humankind zijn
wij op zoek naar twee leden Raad van Toezicht. Wil jij je, als toezichthouder
van een toonaangevende organisatie op het gebied van kinderopvang, inzetten
voor een optimale bloei van ieder kind? Heb jij het vermogen om een juist
evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand? En herken jij
je in een van de volgende profielen?

 • Een (maatschappelijk) ondernemer met lef en
  ervaring met vraagstukken ter bevordering van inclusiviteit, kansengelijkheid, maatschappelijke
  integratie of kindontwikkeling;
 • Iemand met ruime eindverantwoordelijke ervaring op
  het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

Functie

De Raad van Toezicht houdt
onafhankelijk toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en algemene gang
van zaken binnen Humankind. De
Raad van Toezicht
bestaat uit minimaal vijf leden. Van ieder lid afzonderlijk en van de Raad wordt verwacht
dat ze weten te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren
tot groei, verbeteren en vernieuwen.  

De drie kernfuncties van de Raad van Toezicht zijn:

 • Werkgeverschap Raad van Bestuur, waaronder ook
  het bepalen van de bestuursstructuur;
 • Toezicht houden op Raad van Bestuur en op de
  besturing Humankind (‘de algemene gang van zaken’), waaronder ook het
  goedkeuren van statutair benoemde bestuursbesluiten;
 • Het geven van advies aan de Raad van Bestuur
  (‘de klankbord- of sparringpartnerrol’).

De Raad van Toezicht zal in zijn
werkwijze ook zelf trouw zijn aan de waarden van Humankind. Daarbij gaat het om
de eigentijdse invulling van de kernwaarden van het humanistische gedachtengoed,
te weten gelijkwaardigheid, eigen regie en tot slot verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor de ander. Daarnaast wordt een gezonde vorm van tegenspraak
en de inzet van het eigen morele kompas gestimuleerd. 

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de
Raad van Toezicht van een toonaangevende kinderopvangorganisatie, waardoor jij
de mogelijkheid krijgt een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de groei en
bloei van kinderen in Nederland. De
vergoeding voor deze rol is afgeleid van de WNT.

Functie-eisen

De omvang van de
Raad van Toezicht is momenteel bepaald op 5 personen, waarvan twee zetels
vacant. Humankind zoekt twee leden die op eigen wijze en vanuit eigen ervaring,
de buitenwereld naar binnen brengen. Voor het eerste lid wordt gezocht naar
iemand met een profiel gericht op maatschappelijk ondernemerschap. Het tweede
lid wordt op voordracht van de ondernemingsraad benoemd en zal iemand zijn met
een meer bedrijfskundig profiel.

Alle leden van
de Raad van Toezicht brengen met zich mee:

 • Affiniteit met kinderopvang en inzicht in de
  ontwikkelingen en uitdagingen waar deze sector voor staat;
 • Integriteit,
  ondernemerschap, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
  en oordeelsvorming;
 • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

Daarnaast wordt voor
het lid maatschappelijk ondernemerschap specifiek gezocht naar:

 • Een (maatschappelijk) ondernemer met lef, die ervan
  overtuigd is dat in het maatschappelijk domein het verschil gemaakt kan worden;
 • Aantoonbare affiniteit met het maatschappelijk
  domein;
 • Ervaring met vraagstukken op het gebied van bevordering van inclusiviteit, kansengelijkheid, maatschappelijke integratie of kindontwikkeling is een pré. 

Voor het lid met
het aandachtsgebied financiën en bedrijfsvoering wordt gezocht naar:

 • Ruime
  ervaring met een eindverantwoordelijke portefeuille financiën (accountancy,
  financieel management) verkregen in een complexe en professionele organisatie;
 • Affiniteit met  bedrijfsvoering in brede zin: ICT, HR, faciliteiten,
  aanbestedingen, etc.;
 • Inzicht in het krachtenveld waarbinnen Humankind
  zich bevindt. 

Ervaring als
toezichthouder is geen vereiste. Als ervaring in een toezichthoudende functie
ontbreekt, wordt de gelegenheid geboden zich op dit terrein te ontwikkelen via
een leergang of anderszins.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau en werft het lid
Raad van Toezicht namens Humankind. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Josi Klomp, via 010-7600985 of josi.klomp@neo-mundo.nl


Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk 18 juli een CV en
motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit een eerste
kennismakingsgesprek bij Neo-Mundo, waarna de kandidaten die het beste
aansluiten qua kennis en ervaring verder op gesprek gaan bij Humankind. Het
aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure.

Over de werkgever

Humankind is met ruim 35 jaar ervaring en bijna 500 locaties
toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. De
pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Humankind gelooft in
optimale groei en bloei van elk kind. In een samenleving, waarin zorg en
respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk
individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Humankind innoveert, stimuleert,
faciliteert en brengt partijen samen, zowel lokaal als landelijk.

Als maatschappelijke organisatie wil Humankind van toegevoegde
waarde zijn voor de Nederlandse samenleving, een inclusieve samenleving waarin
iedereen mee kan doen. Daarom biedt zij kinderopvang. Humankind is er voor het
kind. Niet alleen om mogelijk te maken dat ouders kunnen werken. Door een
bijdrage te leveren aan kindontwikkeling, geeft ze een stevige basis mee om nu
en in de toekomst een goed burger te zijn. Daarvoor heeft Humankind alles in
huis.

Zie ook: www.humankind.nl

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature