• Utrecht

Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Wil jij als toezichthouder een bijdrage leveren aan een toonaangevende organisatie gericht op gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg? Ben jij een ervaren voorzitter met lef en daadkracht of heb jij ervaring met transformatie en innovatieve processen in de zorg? En heb jij een ondernemende persoonlijkheid?

Dan is dit de positie voor jou!

Functie

Namens de Stichting CareCodex zijn wij op zoek naar een voorzitter en lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden, maar zal met ingang van 1 januari 2025 bestaan uit drie leden.

De benoemingen van de nieuwe voorzitter en lid Raad van Toezicht komen op een belangrijk moment. Het grootste project ‘VIPP BabyConnect’ is in afrondende fase, wat betekent dat binnen CareCodex verschillende veranderingen plaatsvinden. De stichting krijgt positie vanuit het ministerie van VWS om een adviserende rol te vervullen rondom een nieuwe aanpak, waarbij de eindgebruikers (waaronder de burger) een sterkere rol krijgt.

Daarnaast is aan CareCodex een aantal nieuwe opdrachten verleend in netwerkzorgomgevingen, zoals medische kindzorg, kinderpalliatieve zorg, zorg voor ouderen en palliatieve zorg voor volwassenen. De trend naar meer netwerkzorg, de behoefte van eindgebruikers qua gegevensuitwisseling en de visie van VWS hierop kan leiden tot een nieuwe gezamenlijke aanpak vanuit het perspectief van de eindgebruikers en netwerkzorg. In deze aanpak kan CareCodex een belangrijke faciliterende en verbindende rol vervullen.

Dit vraagt om een Raad van Toezicht die begrijpt in welke fase de organisatie zit, vanuit ondernemend perspectief kan kijken maar ook kritische vragen kan stellen.

Aanbod

Een betekenisvolle positie in de Raad van Toezicht met de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van digitale gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg.

Stichting CareCodex is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) wat betekent dat de posities binnen de Raad van Toezicht onbezoldigd zijn. Als Voorzitter en Lid Raad van Toezicht krijg je een onkostenvergoeding. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en vastgesteld.

Functie-eisen

De Raad van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2025 uit drie personen, waarvan de zetels van voorzitter en een lid vacant komen.

De voorzitter:

 • Is een ervaren bestuurder in de gezondheidszorg en daarnaast een ervaren toezichthouder;
 • Toont moed bij het nemen van beslissingen, neemt initiatief en reageert snel en effectief op uitdagingen en kansen;
 • Is een optimistische realist: de organisatie heeft hoge ambities waarbij de rol van de voorzitter is om op een realistische manier hierop te reflecteren;
 • Is een verbinder en goede sparringpartner voor het bestuur.

Het Lid:

 • Heeft brede kennis van de gezondheidszorg en netwerkzorg;
 • Heeft ervaring met beleidsvorming in de gezondheidszorg;
 • Heeft actief bijgedragen aan transformatie en innovatieve processen in de zorg.

Alle leden van de Raad van Toezicht:

 • Kunnen actief bijdragen aan de strategische visie en ontwikkeling van CareCodex;
 • Hebben affiniteit met digitalisering;
 • Hebben een ondernemende persoonlijkheid, zijn energiek en innovatief;
 • Durven beredeneerde risico’s te nemen en zijn in staat weerstand te bieden;
 • Zijn in het bezit van een groot relevant netwerk binnen de zorg en andere relevante sectoren;
 • Hebben humor, tonen betrokkenheid en kunnen effectief samenwerken met anderen.

Solliciteren

Solliciteren doe je door uiterlijk 30 juni 2024 CV en motivatie in te dienen. De procedure bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek bij Neo-Mundo, waarna de kandidaten die het beste aansluiten qua kennis en ervaring in gesprek gaan met een delegatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Stichting CareCodex. De gesprekken bij de opdrachtgever zullen na de zomer plaatsvinden.

Over de werkgever

Stichting CareCodex wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante en veilige digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. People-centred care vormt daarbij de basis. De zorg wordt bij people-centred care om de mens heen georganiseerd. De wens van de zorgvrager is het uitgangspunt, net als de gelijkwaardigheid tussen zorgvrager en zorgverlener.

Vragen? Neem contact op met Josi!

Stappenplan

Solliciteren

Gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Josi!

Deel deze vacature