• Etten-Leur
 • 40 uur

Voorzitter Raad van Toezicht

Bent u een toezichthouder, die met betrokkenheid en uit ervaring sterk is in tijden van verandering? Bent u bekend met de (eerstelijns-) medische zorg en wilt u bijdragen aan het steeds verder professionaliseren van deze Raad van Toezicht? Ook in fasen van ontwikkelingen van meer existentiële aard? Bent u dan degene die weet te balanceren tussen ondersteunen, kritisch toezien en inspireren tot vernieuwing en resultaat? En wilt u dit alles inzetten voor de Raad van Toezicht van Stichting Huisartsenposten West-Brabant?

Dan zijn wij op zoek naar uw expertise!

Functie

Namens Stichting Huisartsenposten West-Brabant zijn wij op zoek naar de voorzitter Raad van Toezicht, ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden. Een ervaren en betrokken voorzitter in een zich ontwikkelende bestuurlijke context en die goed bekend is met het veld van de (medische- en/of eerstelijns-) zorg in het bijzonder.

Per 1 juli 2019 start de nieuwe bestuurder met wie u als Raad van Toezicht samen verder gaat ontwikkelen en bouwen aan de organisatie.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur);
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • de financiële verslaglegging.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • het toekomstbestendig maken van Stichting Huisartsenposten West-Brabant;
 • het versterken van de verbinding tussen de verschillende interne en externe stakeholders.

Aanbod

Als voorzitter Raad van Toezicht krijgt u de kans een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van betere spoedeisende zorg in avond, nacht en weekend en de samenwerking met andere organisaties in de regio. De bezoldiging is conform de normstelling van de WNT-2.

Functie-eisen

Als voorzitter van de Raad van Toezicht bent u een ambassadeur voor Stichting Huisartsenposten West-Brabant en weet u het ‘verhaal’ van de organisatie te vertellen en te verantwoorden.

De voorzitter Raad van Toezicht heeft:

 • ruime betrokkenheid en ervaring met het medisch domein in het algemeen en/of de eerste lijn in het bijzonder;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de HAP West-Brabant stellen;
 • aantoonbaar meer dan stevige bestuurlijke kwaliteiten, ook in tijden van veel verandering en met existentiële vraagstukken in en politiek complexe omgeving, bij voorkeur ervaring met het reorganiseren, fuseren en/of ontvlechten van organisaties;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • de kwaliteiten om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in en buiten de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • de competenties om vernieuwend, verbindend en verbaal sterk te zijn.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de voorzitter en het lid Raad van Toezicht voor Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Baas, consultant bij Neo-Mundo via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Over de werkgever

Het werkgebied van de Stichting Huisartsenposten West-Brabant omvat West-Brabant en Tholen. Patiënten in dit werkgebied die in Avond, Nacht en Weekend met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen telefonisch contact opnemen met de huisartsenposten in Breda, Etten-Leur, Roosendaal of Bergen op Zoom. Als het kan, wordt volstaan met een zelfzorgadvies. Indien nodig wordt de patiënt uitgenodigd voor een consult op de post of vindt visite aan huis plaats. In totaal zijn er circa 240 gevestigde huisartsen bij Stichting Huisartsenposten West-Brabant aangesloten die bij toerbeurt diensten verrichten op de posten. Hiernaast zijn er ruim 130 medewerkers voor de organisatie werkzaam.

Voor meer informatie: www.huisartsenpostenwestbrabant.nl

Vragen? Neem contact op met Eva!

Stappenplan

Solliciteren

Eerste gesprek

E-assessment

Tweede gesprek

Voordracht

Afronding

Vragen? Neem contact op met Eva!

Deel deze vacature