Introductie

Neo-Mundo is voor het landelijk Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) per direct op zoek naar een tijdelijke Manager Praktijklijn / Medisch call-centrum ter vervanging van de huidige leidinggevende.

Functie

De manager van de Praktijklijn is verantwoordelijk voor de positionering, uitvoering en doorontwikkeling van de zorg- en dienstverlening van de Praktijklijn.

Hij/zij geeft leiding aan de medewerkers van de Praktijklijn (40 fte.) en is verantwoordelijk voor de prestaties van de Praktijklijn.

Doelstelling is het borgen van kwantitatief en kwalitatief verantwoorde zorg. De manager werkt hierin samen met twee coördinatoren die als meewerkend voorvrouwen op de werkvloer direct aanspreekpunt zijn. Samen zorgen zij voor een adequate 24/7 personeelsplanning. Als het gaat om samenwerking tussen de teams in de regio’s, de huisartsen(posten), de Praktijklijn en externe zorgverleners, is de Praktijklijnmanager de spin in het web! Hij/zij signaleert zorginhoudelijke, methodische en technische verbeteringen binnen de Praktijklijn, adviseert de manager Zorg hierover, en voert deze uit. Tevens adviseert hij/zij over strategische voorstellen ten aanzien van de positionering van en ontwikkelingen op de Praktijklijn. Hij/zij profileert de Praktijklijn naar externe stakeholders en mogelijke nieuwe klanten.
De Praktijklijnmanager legt verantwoording af aan de manager Zorg en neemt samen met de regiomanagers deel aan een periodiek overleg.

Aanbod

Wij bieden je een inspirerende en uitdagende opdracht in een organisatie die kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg biedt aan asielzoekers. Het betreft een opdracht voor 6 maanden. Bij aanvang wordt uitgegaan van gemiddeld 4 dagen per week. Bij deze opdracht is het van belang dat je per direct of binnen afzienbare tijd beschikbaar bent.

Functie-eisen

Je bent bewezen succesvol als interim manager in de eerstelijnszorg. Daarbij heb je liefst ook ervaring opgedaan in omgevingen waar zorg wordt geboden aan mensen met een diversiteit aan culturele achtergronden, zorgverlening in achterstandswijken en/of zorg voor niet-Nederlandstaligen.
Je bent goed bekend met het optimaliseren van klantcontact centra / callcentra / medische servicedesk van front- tot backoffice.
De manager die wij zoeken heeft:
•een heldere manier van communiceren
•een natuurlijke leidinggevende stijl die stimulerend, motiverend en enthousiasmerend is.
•daadkracht en vermogen om onderscheid te maken in verschillende sturingsvormen om het gewenste resultaat te bereiken.
•stevig, evenwichtig en stressbestendig
•goed om kunnen gaan met tegengestelde belangen
•is in staat teams in een veranderproces begeleiden.

Organisatie

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) is een landelijk werkend gezondheidscentrum dat ervoor zorgt dat goede huisartsenzorg voor alle asielzoekers altijd dichtbij en toegankelijk is. Het primaire zorgproces voor de asielzoekers staat centraal in alles wat ze doen. Ze groeien snel door de toename van het aantal asielzoekers. Bovendien werkt GC A de komende tijd toe naar zelforganisatie, zodat talenten maximaal benut worden en zij optimale zorg kunnen leveren aan asielzoekers.

Het medisch callcenter (de Praktijklijn) vormt een belangrijk onderdeel van de organisatie. Hier zijn triagistes, doktersassistenten, medisch administratief medewerkers en huisartsen werkzaam. De afdeling zorgt ervoor dat GC A 24/7 bereikbaar is voor de beantwoording van zorgvragen van asielzoekers en zorgverleners. Ook ondersteunt de afdeling de zorgteams in het land met medische administratieve taken en maakt zij afspraken voor asielzoekers bij andere zorgverleners.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met drs. Mijke Eggink, Neo-Mundo, op 010 76 00 985. Wil je graag meer informatie over het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) Kijk dan op www.gcasielzoekers.nl.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.