Introductie

Wil jij als toezichthouder een maatschappelijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze bevolking? Ben jij ondernemend en weet jij hoe je organisaties kunt laten groeien? En heb jij het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand?

Dan is dit een positie voor jou!


Functie

Namens SOL zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Toezicht. Wij zoeken een ervaren en betrokken lid, die bekend is en affiniteit heeft met het maatschappelijk veld. SOL staat voor Samen Ondernemend Leren en is een brede welzijnsorganisatie die zich laat kenmerken door passie en lef. De expertises en diensten variëren zowel in doelgroepen en leeftijden. Het is een groeiende organisatie die zich in de grown-up fase bevindt. SOL richt zich onder andere op wijkgericht maatschappelijk werk en diverse welzijnsinitiatieven. Kortgeleden heeft SOL een nieuwe welzijnsopdracht gegund gekregen, waardoor de organisatie flink gegroeid is en er extra aandacht is voor het goed borgen en bestendigen van de nieuwe activiteiten binnen de organisatie.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijkheid voor de volgende taken:

  • Het werkgeverschap voor de Raad van Bestuur;
  • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
  • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie;
  • Het op een passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting.


Aanbod

Een betekenisvolle positie in de Raad van Toezicht van een ondernemende en snelgroeiende welzijnsorganisatie, waardoor jij de mogelijkheid krijgt een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het welzijn van diverse inwoners in Nederland. SOL zet zich in voor een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap. Dit vertaalt zich in de organisatie naar een omgeving waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. SOL beschouwt inclusiviteit van talent als de basis van successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan.

Functie-eisen

Alle leden van de Raad van Toezicht herkennen zich in de volgende kenmerken:

  • Het vermogen om een juist evenwicht te hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • Het vermogen en de attitude om de bestuurders met raad en als klankbord terzijde te staan en om de ontwikkelingen omtrent het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurders te toetsen;
  • Het vermogen om de organisatie en de Raad van Toezicht verder te laten professionaliseren;
  • Integriteit, ondernemerschap, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming.

Gezien de beperkte omvang en de integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie, dienen alle toezichthouders zich als generalist op te kunnen stellen. Voor het team van toezichthouders zoeken we daarnaast naar competenties op het gebied van:

  • Financiële en bedrijfskundige deskundigheid;
  • Publiek ondernemerschap en bekendheid met het werken met gemeentes en met belangen van inwoners/maatschappelijke functie.


Organisatie

SOL is een innovatieve aanbieder op het gebied van welzijn. Een ondernemende organisatie met passie en lef. Het werkveld is welzijn breed. Daarnaast heeft SOL specifieke expertise op het gebied van ouderen en gezinnen met kinderen. SOL is aanwezig in alle Rotterdamse wijkteams, buurten en op scholen. Door de wijkgerichte aanpak opereren zij persoonlijk en kleinschalig. SOL helpt mensen om er voor elkaar te zijn. Als organisatie gelooft SOL in het durven doen. Voor zichzelf en de mensen voor wie zij werken.

Zie meer op: www.solnetwerk.nl

Inlichtingen

Neo-Mundo is een search en adviesbureau in de zorg en werft de toezichthouders voor SOL. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mijke Eggink via 010-7600985 of info@neo-mundo.nl.

Sollicitatie

Solliciteren doe je door uiterlijk 19 september een CV en motivatie achter te laten. De procedure bestaat uit een eerste gesprek bij Neo-Mundo. De kandidaten die het beste aansluiten qua kennis en ervaring gaan verder op gesprek bij SOL.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.