Introductie

Ben jij een energieke, verbindende en toegankelijke persoonlijkheid die het bestuur van een grote vakgroep/maatschap kritisch en opbouwend gaat ondersteunen en adviseren? Weet jij de juiste prioriteiten te stellen in onderlinge samenhang? Heb jij gedegen financiële kennis? Geniet jij ervan als spin in het web neutraal, objectief en integer te bewegen tussen en met alle relevante stakeholders? Ben jij op de hoogte van de daarvoor relevante ontwikkelingen en heb je een externe oriëntatie?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie

Als manager adviseer en ondersteun je motiverend en resultaatgericht het bestuur van de vakgroep (en maatschap) van 25 internisten en MDL-artsen, die klinische en poliklinische zorg verlenen vanuit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
Plaats in de organisatie
De manager ontvangt hiërarchisch leiding van de voorzitter van het bestuur. Heeft een adviserende en ondersteunende rol naar het bestuur en de commissies en is daarnaast verantwoordelijk voor de aansturing van de administratief medewerker.

Het bestuur wordt gevormd door vijf artsen uit de aandachtsgebieden van de vakgroep. Daarnaast zijn er specifieke commissies voor de Opleidingen en Financiën. De administratie van de maatschap wordt verzorgd door een administratief medewerkster.

De vakgroep is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is er veel aandacht geweest voor de opzet van de vakgroep, de uitwerking van een vakgroep reglement en maatschapscontract om onderlinge afspraken en verwachtingen te formaliseren.

Een belangrijke ontwikkeling voor de nabije toekomst is de fusie van het Catharina Ziekenhuis met het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Deze fusie betekent dat ook op vakgroep niveau een hechte samenwerking zal gaan ontstaan, hetgeen zal resulteren in één vakgroep en maatschap Interne Geneeskunde/MDL voor beide ziekenhuizen.
Kerntaken
• Je wordt aangestuurd door en rapporteert aan de voorzitter van het bestuur van de vakgroep (en maatschap).
• Hebt een adviserende en ondersteunende rol naar het bestuur en de commissies en bent daarnaast verantwoordelijk voor de aansturing van de administratief medewerker.
• Ondersteunt bij organisatorische en beleidskundige aspecten en voert daar waar nodig ook voorkomende secretaris en ondersteunende taken uit.
• Onderhoudt nauwe relaties met de vakgroep/maatschap en zorgt mede voor afstemming van strategisch-tactische beleidszaken en activiteiten met de Raad van Bestuur, het management en overige key-spelers in de organisatie.
• Verzorgt de financiële verslaglegging aan de Financiële Commissie.
• Onderhoudt desgewenst contacten met externe instanties o.a. accreditatiebureaus, adviesbureaus, advocaten en blijft zich actief informeren over relevante externe ontwikkelingen.
• Je ontwikkelt en handhaaft richtlijnen en procedures voor beleidsvoering, organisatie en planning binnen de maatschap (planning en control) en is contactpersoon voor de vakgroep l maatschap met de boekhouding, afdeling control, accountant en overige stakeholders.
• Ziet toe op transparante besluitvorming en tijdige en eenduidige communicatie.
• Draagt zorg voor inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van bestuurs- en maatschap bijeenkomsten.
• Maakt binnen gegeven kaders afspraken en regelt zaken met de ziekenhuisorganisatie ten behoeve van een goed functionerende vakgroep/maatschap.
• Signaleert en identificeert knelpunten en aandachtspunten inzake de organisatie en doet voorstellen ter verbetering.
• Vertegenwoordigt in contacten binnen de ziekenhuisorganisatie en daarbuiten voor zover er sprake is van expliciete mandatering.
• Verzorgt de redactie van het jaarverslag, jaarplan, beleidsplan en andere beleidsstukken van de vakgroep/maatschap.

Aanbod

Als jij zoveel waarde toevoegt, dan zetten we daar graag iets tegenover. Want deze uitdagende baan heeft veel te bieden. Wat dacht je van:

• Een functie voor 20-30 uur per week.
• Een markconform salaris of beloning.
• Flexibele werktijden (ook einde dag en avond) met veel zelfstandigheid.
• Een functie/ opdracht voor langere duur na korte proeftijd.
• Goede ontwikkelingsmogelijkheden; ga jij het gesprek aan over wat jij nodig hebt?

Functie-eisen

De ideale collega is een daadkrachtige ‘ondernemer’, die gaat voor maximale ondersteuning en ontwikkeling om deze functie tot een succes te maken.

Heb jij verder het volgende in huis:
• Een relevante WO-opleiding.
• Ruime ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals en ondernemers
• Ruime werkervaring in een complexe zorgomgeving, bekend met actuele ontwikkelingen in de cure, zoals o.a. het financieringssysteem en DOT.
• Ruime (aantoonbare) ervaring met en kennis van werken in een bestuurlijke context.
• Ervaring met kwaliteitssystemen, budgetbeheer en veranderingsprocessen.
• Kennis en affiniteit met bedrijfsvoering en financiële verslaglegging en –analyses.
• Schrijf je gemakkelijk, helder en compact

En zijn je kenmerken:
• Ondernemend, bedrijfsmatig, tact, organisatiesensitief, analytisch, ambitieus en bouwend op jou van toepassing?

Dan pas je niet alleen goed in deze functie, maar ook bij ons.

Organisatie

De Vakgroep Interne Geneeskunde / MDL bestaat uit 25 internisten en MDL-artsen, die klinische en poliklinische zorg verlenen vanuit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

De werkzaamheden vinden plaats in de volgende aandachtsgebieden:
• Algemeen Interne Geneeskunde (AIG), inclusief Infectieziekten en Endocrinologie
• Intensive Care (IC)
• Nefrologie
• Oncologie / Hematologie
• Maag-, Darm- en Leverziekten

De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid voor de Interne Geneeskunde en de MDL. Beide opleidingen vinden plaats in ROZON-verband. Tevens wordt actief bijgedragen aan de opleiding tot ziekenhuis-arts.

Naast de ziekenhuisactiviteiten worden door de leden van de vakgroep nevenwerkzaamheden verricht vanuit de Maatschap Interne Geneeskunde/ Maag-, Darm- & Leverziekten, hetgeen separaat is overeengekomen in een Maatschapscontract. Deze nevenactiviteiten bestaan onder meer uit wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van dialysezorg in samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en Deurne.

De Vakgroep Interne Geneeskunde/MDL maakt onderdeel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf Catharina, een Coöperatie van ruim 140 medisch specialisten. Het MSB levert samen met het Catharina Ziekenhuis en andere partners hoogwaardige medisch specialistische patiëntenzorg vanuit een gedeelde visie waarin kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en innovatie centraal staan.

Het Catharina Ziekenhuis maakt deel uit van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en maakt tevens deel uit van de Santeon Groep. Speerpunten van het ziekenhuis zijn het Hart & Vaatcentrum, Oncologie en Nefrologie.

Inlichtingen

Neo-Mundo is een advies en werving- en selectiebureau voor midden en hoger personeel in de zorg en meer en werft de functie. Voor meer informatie neem je contact op met Neo-Mundo, op 010-7600985 of via info@neo-mundo.nl.

Reageren op deze vacature is niet meer mogelijk. Bekijk onze Vacature pagina voor een overzicht van actuele vacatures.