Onze collega Sven heeft twee verpleegkundigen geïnterviewd: Esther Ardon en Ilona Machielsen, zij zijn werkzaam bij de Marq.

  • Waarom heb je dit beroep gekozen

Ilona: Vanuit de middelbare school kon ik instromen bij diverse opleidingen. Ik kon kiezen uit de zorg, schoonheid of detailhandel en uiteindelijk heb ik gekozen voor de zorg.
Esther: Nadat ik mijn VWO had afgerond heb ik gekozen voor inservice-opleiding ziekenhuis en altijd de wens gehouden voor de verpleegkundige opleiding. Hier vonden mijn docenten wat van maar desondanks ben ik toch de opleiding gaan volgen en tot de dag van vandaag heb ik hier geen spijt van gehad.

  • Hoe ziet jouw werkdag er gemiddeld uit?

Ilona: Ik werk meestal in de avonden. De avonden beginnen met een overdracht van het team overdag, medicijnen uitzetten, zorgen dat revalidanten hun voeding krijgen, bezoekersvragen beantwoorden en medicatie geven. Het is heel afwisselend en je bent actief bezig.
Esther: Tot half tien zijn we meestal druk bezig met de dag opstarten, zoals wassen, eten, wonden verzorgen, bijdragen aan de therapieën en het therapeutisch klimaat. Er zit tijdsdruk op want we willen dat de revalidanten toewerken naar het zo zelfstandig mogelijk zijn en anderzijds het bieden van de nodige ondersteuning. Dat maakt ons werk ook uitdagend.

  • Wat maakt jouw werk leuk?

Ilona: Ik zie de mensen vooruitgaan. Terwijl in de andere vleugel aangrenzend aan onze afdeling mensen vaker achteruit gaan.
Daarnaast zijn er veel uitdagingen doordat er veel verschillende ziektebeelden bij onze revalidanten voorkomen.
Esther: Het revalidatieklimaat zelf; mensen vooruit zien gaan, contact opbouwen en vervolgens iemand weer gezond naar huis terug zien gaan.
In het ziekenhuis was het contact voor mijn gevoel te kort, hier is het precies goed.

  • Sinds 1 september 2022 is vanuit Neo-Mundo, Sven bij jullie aangesloten als Interim-Manager, hoe ervaar jij zijn aanwezigheid op het team?

Het grootste verschil is zijn betrokkenheid en zichtbaarheid. Daar was hiervoor door omstandigheden niet altijd evenveel tijd voor. We vinden het belangrijk dat een manager beschikbaar is als dat nodig is en weet wat er speelt in ons team en op de afdeling. Wel is het altijd even wennen aan een nieuwe manager, we zien dat er bijvoorbeeld door Sven wat zakelijker gekeken wordt naar onze afdeling.

  • Hoe zou je zijn aanpak omschrijven?

Betrokken, aanwezig, opmerkzaam en benaderbaar.

Neo-Mundo heeft ook nog twee vragen aan Sven:

  • Wat is voor jou Sven, als manager GRZ de grootste uitdagingen?

De grootste uitdaging voor mij als manager ligt erin om op meerdere lagen ieders belangen te behartigen zonder dat deze afbreuk doen aan elkaar. Ik ben bezig met team- en besluitvormingsprocessen, organisatieprocessen, problemen oplossen op individueel en organisatorisch niveau, maar ook financieel de belangen in balans houden en de organisatie gezond houden. Elke wijziging op één niveau, heeft invloed op andere niveaus. Dat maakt dat alles wat ik doe doordacht moet gebeuren en ik niet altijd meerdere belangen kan dienen. Daarnaast werken we voortdurend aan het optimaliseren van het revalidatieklimaat. Wanneer medewerkers goed hun werk kunnen doen, heeft dat positieve invloed op onze revalidanten.

  • Wat is je leukste ervaring in je werk of met collega’s?

Het geeft mij energie als we met elkaar toewerken naar een gezamenlijk doel, maar dit doel niet makkelijk te halen is. Zo hebben we regelmatig complexe uitdagingen bij de diverse revalidanten op onze afdeling, het is mooi als we dan toch een mooi resultaat hebben gehaald en we tevreden afscheid nemen van diegene. We zien veel dankbaarheid bij de revalidanten, daar heeft iedereen een positief eigen aandeel in gehad.